ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุงศรีร่วมกับ MUFG จัดการประชุม Global Corporate Communications Conference ครั้งแรกในไทย

                กรุงศรี ร่วมกับ มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) จัดการประชุม Global Corporate Communications Conference ครั้งที่ 7 ซึ่งเป็นการประชุมระดมสมองและแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็น ตลอดจนแบ่งปันแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านงานสื่อสารองค์กรกว่า 30 คนจากสถาบันการเงินในเครือ MUFG ที่กระจายอยู่ในภาคพื้นต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งเอเชียแปซิฟิก อเมริกา และยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกา โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความร่วมมือในงานด้านการสื่อสารภายในองค์กร การประชาสัมพันธ์ การบริหารภาพลักษณ์องค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม

                การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2562 ที่อาคารกรุงศรี สำนักงานเพลินจิต นับเป็นครั้งแรกของกรุงศรีที่เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระดับโลกของ MUFG และพันธมิตรทางธุรกิจ


Related News