ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมบริจาคผ่าตัดหัวใจเด็ก

                สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด และวารสารการเงินธนาคาร มอบเงินบริจาค จำนวน 800,000 บาท จากกัลยาณมิตรที่ร่วมบริจาคในวันเกิดและวันเกิดบริษัทแก่ นายแพทย์พีระพัฒน์ มกรพงศ์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก เพื่อช่วยเหลือการผ่าตัดหัวใจเด็กยากจนที่พิการมาแต่กำเนิด พร้อมด้วย ภาคนี-ภริตา-กวิน วิริยะรังสฤษฎ์ ร่วมมอบ ณ สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 11 ก.ย.2562 ที่ผ่านมา


Related News