ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง “ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน”

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง “ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน”ตั้งแต่ 10 ก.ย.-9 ต.ค. 2562  โดยกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการพัฒนาองค์กร และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตลาดทุน หรือการกํากับดูแลตลาดทุน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุนการลงทุน และการพัฒนาตลาดทุนและส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยอบรมและพัฒนาองค์ความรู้หรืองานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.set.or.th

 


Related News