ข่าวรอบวัน
กรุงไทยพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

                ธนาคารกรุงไทย เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ปรับปรุงระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการบางประเภทชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 00.01 - 05.30 น. ได้แก่ แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง กรุงไทย NEXT กรุงไทย Government กรุงไทย Connext กรุงไทย Corporate Online กรุงไทย PromptPay กรุงไทย Verified by VISA กรุงไทย SMS Alert กรุงไทย CO-OP กรุงไทย Fleet Card กรุงไทย Cash Card กรุงไทย SmartFX บริการรับชำระค่าปรับผ่านระบบออนไลน์ บริการจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์ และกรุงไทย e-Money เฉพาะชำระสินค้าที่ร้านธงฟ้า รวมถึงเว็บไซต์กรุงไทย และเว็บไซต์อื่นๆ ดังนี้กรุงไทย Call Center Internet Banking กรุงไทย Complaint Center ทรัพย์สินพร้อมขาย และสินเชื่อกรุงไทยบ้านแสนสะดวก ทั้งนี้ บริการอื่นๆ สามารถใช้บริการได้ตามปกติ

                สำหรับ ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 บริษัท ศูนย์ประมวลผล ปิดระบบงาน ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการ กรุงไทย ADM เฉพาะโอนเงินระหว่างธนาคาร ระหว่างเวลา00.01 - 03.30 น. ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Call Center  หมายเลข 02-111-1111


Related News