ข่าวประชาสัมพันธ์
PwC ประเทศไทย มอบเงินจากการจัดงานวิ่งการกุศลครบรอบ 60 ปี แก่รพ.จุฬาฯ

 

บริษัท PwC ประเทศไทย ได้จัดงานวิ่งการกุศล“Restore Vision, Run for Sight” เพื่อหาเงินรายได้มอบให้แก่ภาควิชาจักษุวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนำไปใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดจอประสาทตาลอก อีกทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครบรอบ 60 ปี ในปีนี้

               โดยภายในงาน นายศิระ อินทรกำธรชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท PwC ประเทศไทย (ลำดับที่ 2 จากขวา) และ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล หุ้นส่วนและหัวหน้าฝ่ายงาน Clients and Markets บริษัท PwC ประเทศไทย (ลำดับที่ 1 จากขวา) ได้มอบเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตร บวกกับเงินสมทบทุนที่ทางบริษัท PwC ประเทศไทย ร่วมบริจาครวมจำนวนทั้งสิ้น 5,311,000 บาท ให้แก่ตัวแทนจากภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

               โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์ รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ หัวหน้าฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) และอาจารย์ นายแพทย์  กิตติศักดิ์ กุลวิชิต หัวหน้าหน่วยจอตาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ลำดับที่ 1 จากซ้าย) รับมอบเงินจำนวนดังกล่าว เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดจอประสาทตาลอก ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคจอประสาทตาลอกและโรคตาอื่นๆ ให้กลับมามองเห็นได้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง


Related News