ธนาคาร / องค์กรธุรกิจ
ธนาคารไทยพาณิชย์ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัย ผนึกพันธมิตรมอบถุงยังชีพ “น้ำใจไทยพาณิชย์”

 

ธนาคารไทยพาณิชย์จัดเตรียมและส่งมอบถุงยังชีพ “น้ำใจไทยพาณิชย์” กว่า 5,000 ถุง ส่งถึงมือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนืออย่างรวดเร็วทันท่วงที พร้อมช่วยเหลือฟื้นฟูทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะภายหลังน้ำลด ภายใต้โครงการ “ช่วยผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์” ด้วยเป้าหมายสำคัญ คือ การบรรเทาทุกข์ เสริมสร้างขวัญกำลังใจ และเติมรอยยิ้มให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้โดยเร็ววัน โดยผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ได้แก่ กองทัพอากาศ กองทัพเรือ หน่วยงานราชการ มูลนิธิ เป็นต้น จับมือกับพนักงานสาขาของธนาคารฯ ในพื้นที่ประสบอุทกภัยดำเนินการ

              อารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักดีถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ด้วยศักยภาพเครือข่ายสาขาของธนาคารฯ ในพื้นที่ประสบอุทกภัย ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมมือ เร่งให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ทั้งในระยะเร่งด่วน และการช่วยเหลือฟื้นฟู

              โดยในเบื้องต้นได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ “น้ำใจไทยพาณิชย์” ภายในประกอบด้วย อาหารพร้อมรับประทาน เครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้จำเป็น และยารักษาโรค เป็นต้นและเพื่อให้การช่วยเหลือกระจายอย่างทั่วถึงจึงได้มอบถุงยังชีพผ่านภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นผ่านสำนักงานเหล่ากาชาดขอนแก่นนำไปช่วยเหลือที่อำเภอบ้านไผ่ และอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น จำนวน 500 ถุง สมาชิกวุฒิสภานำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 300 ถุง ทีมกู้ชีพเสลภูมิ นำส่งมอบที่อำเภอเสลภูมิและอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 100 ถุงสำหรับในส่วนกลาง ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่คณะผู้บริหาร พนักงานจิตอาสา SCB ชวนกันทำดี ยังได้ร่วมแรง ร่วมใจจัดกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพ อีกจำนวน 4,000ถุง เพื่อส่งมอบแก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอำเภอบางกะทุ่ม จังหวัดพิษณุโลกและอำเภอเมือง อำเภอโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานีศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นำไปช่วยเหลือที่อำเภอโขงเจียม และอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

              นอกจากการมอบถุงยังชีพแล้ว ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารฯ ยังได้ร่วมทำความสะอาดฟื้นฟูถนน และพื้นที่สาธารณะที่อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานีภายหลังน้ำลด นอกจากนี้ พนักงานจิตอาสาของธนาคารไทยพาณิชย์ยังได้ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดเตรียมถุงยังชีพ จำนวน 11,500 ถุง ณ กองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก (โรงเก็บเครื่องบิน) กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหาราบที่ 11 รักษาพระองค์ บางเขน กรุงเทพฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในภาคอีสานและเหนือและเมื่อเร็วๆ นี้ ธนาคารฯ ได้บริจาคเงิน 8 ล้านบาท เพื่อบริจาคร่วมกับธนาคารสมาชิกอื่นๆ ในนามสมาคมธนาคารไทยรวมเป็นเงิน 50 ล้านบาท ในงาน “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” ซึ่งจัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรี”

              เมื่อยามมีเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ถุงยังชีพ “น้ำใจไทยพาณิชย์”จะไปถึงทุกที่ที่ประสบภัย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ด้วยเครือข่ายสาขาของธนาคารฯ ที่มีกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ พร้อมกับภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อให้สังคมไทยเกิดรอยยิ้ม เพื่อความสุขและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งในระยะเร่งด่วนและการช่วยเหลือฟื้นฟู


Related News