บล/บลจ/ประกัน
BKI มอบสินไหม PA 1st Senior

นางสาวจิรัญญา ใจกล้า (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการสาขาร้อยเอ็ด บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st Senior จำนวน 1,200,000 บาท ให้แก่นายหนูเจน สุ่มมาตย์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้รับประโยชน์ จากกรณีที่ นายสี สุ่มมาตย์ ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นพี่ชายเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าดูดทำให้เสียชีวิต โดยมีนางพิมลมาศ เสงี่ยมศักดิ์ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาร้อยเอ็ด ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


Related News