วารสารการเงินธนาคาร
Cover Story : Check List สิทธิลดหย่อนภาษี ประหยัดได้สูงสุด

 

Check List สิทธิลดหย่อนภาษี

 ประหยัดได้สูงสุด

เริ่มวางแผนภาษีด้วยการเช็กสิทธิค่าลดหย่อนให้ครบถ้วน เพื่อช่วยลดภาระการจ่ายภาษีแนะใช้บริการ My Tax Account ตรวจสอบข้อมูลค่าลดหย่อนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร เผยเทคนิคเสียภาษีมนุษย์เงินเดือน-อาชีพอิสระ-คนโสด-คนวัยเกษียณ

              ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานับเป็นรายจ่ายที่สำคัญประการหนึ่ง ประกอบกับอัตราภาษีที่มีการคิดในอัตราก้าวหน้า เมื่อมีรายได้มากขึ้น ภาระภาษีจึงเพิ่มในอัตราที่สูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น การวางแผนภาษีจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล โดยเป็นการบริหารรายรับรายจ่ายเพื่อลดภาระภาษีที่ต้องเสีย

 

ใช้สิทธิค่าลดหย่อน

ช่วยประหยัดภาษี

              สำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนภาษี การเพิ่มค่าลดหย่อนเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้สามารถลดภาระภาษีลงได้ หรือช่วยให้ประหยัดภาษีได้อย่างเต็มที่ ซึ่งค่าลดหย่อนมีหลายรูปแบบ ทั้งแบบที่เราสามารถใช้สิทธิได้ทันที หรือแบบที่จะต้องมีการลงทุน หรือบริจาคเงินเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับค่าลดหย่อน เรามาทำความรู้จักกับค่าลดหย่อนทั้ง 2 ประเภท เพื่อให้สามารถใช้สิทธิลดหย่อนเหล่านี้ได้คุ้มค่ามากที่สุด

                    1. ค่าลดหย่อนแบบที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม

                          ค่าลดหย่อนประเภทนี้ถือเป็นค่าลดหย่อนที่ควรใช้สิทธิเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากไม่ต้องมีการลงทุน หรือชำระเงินเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นการหักลดหย่อนส่วนตัวและบุคคลในครอบครัว เช่น บิดา มารดาคู่สมรส บุตร ผู้พิการหรือทุพพลภาพสิ่งที่ผู้เสียภาษีควรปฏิบัติคือ ศึกษาเงื่อนไขของการใช้สิทธิลดหย่อน และเตรียมเอกสารตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรเพื่อประกอบการยื่นเสียภาษี

                    2. ค่าลดหย่อนแบบที่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม

                           ค่าลดหย่อนประเภทนี้เป็นค่าลดหย่อนที่ผู้เสียภาษีจะใช้สิทธิได้ในกรณีที่มีการลงทุน เช่น การซื้อประกันชีวิต ประกันสุขภาพ การลงทุนระยะยาวใน RMF/LTF หรือการบริจาคเงินเพิ่มเติม ดังนั้น หากเราต้องการใช้สิทธิลดหย่อนประเภทนี้ ควรทำการศึกษาก่อนว่า ฐานภาษีสูงสุดของตัวเองอยู่ในระดับใด เพื่อสามารถคำนวณได้ว่า การใช้สิทธิลดหย่อนแบบที่จ่ายเงินเพิ่มจะช่วยประหยัดภาษีได้มากน้อยแค่ไหน คุ้มค่ากับความเสี่ยงในการลงทุนหรือไม่

              นอกจากนี้ การใช้สิทธิลดหย่อนแบบนี้มีเงื่อนไขค่อนข้างซับซ้อน เช่น เงื่อนไขการถือครองกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เป็นต้น จึงควรทำการศึกษาเงื่อนไขของค่าลดหย่อนแต่ละประเภท เพื่อให้สามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่

              สำหรับในปี 2562 รัฐบาลได้ออกมาตรการทางภาษีเพิ่มเติมจากการลดหย่อนภาษีในรูปแบบปกติ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งมาตรการภาษีต่างๆ นั้นจะมีเงื่อนไขเฉพาะในการยกเว้นหรือการลดหย่อนภาษีจึงควรศึกษาเงื่อนไขของมาตรการภาษีต่างๆให้ครบถ้วนด้วย

 

ติดตามคอลัมน์ Cover Story ฉบับเต็ม ได้ในวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนตุลาคม 2562 ฉบับที่ 450 บนแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือในรูปแบบดิจิทัล https://goo.gl/U6OnIi


Related News