บล/บลจ/ประกัน
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัล The Best Use of Technology

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต รับรางวัลระดับนานาชาติ “The Best Use of Technology จากการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า พร้อมยกระดับการขายผ่านแอพพลิเคชั่น Perfect Advice และ AdvisorZone เพิ่มความสะดวกลูกค้า ฃ

               นางแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการที่บริษัทไม่หยุดยั้งในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการทำงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ส่งผลให้ กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ “The Best Use of Technology” จาก International Finance Award 2019 ซึ่งเป็นรางวัลที่คัดเลือกจากบริษัทประกันทุกประเทศทั่วเอเชีย โดยกรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต ถือเป็นบริษัทประกันชีวิตจากประเทศไทยบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยพิจารณาจาก

                    1. การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี และเทคนิคการใช้ปัญญาประดิษฐ์

                    2. นวัตกรรมของแพลตฟอร์มดิจิทัล สำหรับลูกค้าและฝ่ายขายรวมถึงความง่ายในการใช้งานของลูกค้า

               นอกจากนี้กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานระดับสากล ซึ่งเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้บริษัทฯ สามารถประเมินความเสี่ยงและดำเนินการควบคุมที่เหมาะสม เพื่อรักษาความลับความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ

               รวมถึงการใช้ระบบ AURA (Automated Underwriting and Risk Analysis) หรือการพิจารณากรมธรรม์แบบอัตโนมัติ และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสุขภาพ โดยระบบดังกล่าว สามารถช่วยพิจารณารับประกันเบื้องต้นแบบเรียลไทม์มอบประสบการณ์การซื้อแบบอนุมัติ “ทันที” ซึ่งทำให้ฝ่ายขายและลูกค้าได้รับความสะดวกและรวดเร็ว ในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น

               นางแซลลี่ กล่าวว่า บริษัทฯ ยังได้พัฒนา Robotic Process Automation หรือ RPA ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของเทคโนโลยีแบบอัตโนมัติโดยใช้หุ่นยนต์ซอฟต์แวร์ดำเนินงานด้านปฎิบัติการด้วยตนเอง เพื่อช่วยในการทำงานซ้ำๆด้วยความถี่สูง โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีระบบอัตโนมัติดังกล่าวกว่า 30 ระบบ เช่น การสร้างรายงานต่างๆ รวมถึงรายงานสรุปเบี้ยรับประกันภัยใบคำขอที่รอการอนุมัติ และการตรวจรับเบี้ยประกันรับ ฯลฯ โดยการใช้งานระบบ RPA จะช่วยลดความผิดพลาดจากการทำงาน พร้อมทั้งเพิ่มความถูกต้องในข้อมูลและสร้างความอุ่นใจแก่ลูกค้า

               อีกทั้ง พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลมากมาย เพื่อยกระดับการให้บริการที่ทันสมัย สู่ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี อาทิ “Perfect Advice - เพอร์เฟค แอดไวซ์” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่สนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างความยั่งยืนแก่กรมธรรม์และที่สำคัญคือการเสนอขายผลิตภัณฑ์ด้วยแอปพลิเคชัน Perfect Advice เป็นการเสนอขายที่ถูกตามหลักจรรยาบรรณของผู้ขาย (Market Conduct) เพื่อสร้างความพึงพอใจตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตด้วยฟังก์ชันที่ช่วยในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าพร้อมสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลด้านต่างๆเพื่อใช้คำนวณเบี้ยประกันชีวิตและทุนประกันที่เหมาะสมกับลูกค้าได้อย่างง่ายได้

               นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชัน “AdvisorZone - แอดไวเซอร์โซน”แอปพลิเคชันที่สร้างความเป็นมืออาชีพแก่ฝ่ายขายของเราซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการกรอกใบคำขอผ่านระบบออนไลน์รวมถึงช่วยพิจารณารับประกันเบื้องต้นแบบเรียลไทม์และการชำระเงินผ่านระบบพร้อมนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบออนไลน์จึงช่วยลดระยะเวลาในการนำส่งข้อมูลแบบเดิมพร้อมอนุมัติใบคำขอได้ทันทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละกรมธรรม์

               ในขณะนี้ฝ่ายขายได้เริ่มใช้แอปพลิเคชัน AdvisorZone และมากกว่า 50% ของจำนวนใบสมัครที่ส่งเข้ามายังบริษัทฯ ผ่านแอปพลิเคชันนี้และคาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ฝ่ายขายของเราจะเริ่มใช้มากขึ้นโดยทั้งสองแอปพลิเคชันที่ได้พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับนโยบายของฝ่ายขายในปีนี้ที่เป็นปีแห่ง “Year of Growth & Professional” เน้นการเติบโตอย่างมืออาชีพ

               ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังเล็งเห็นการผสานการใช้เทคโนโลยีกับการตอบแทนสู่สังคมกับโครงการ “Know You Can Save Our World” จากการลดการใช้กระดาษผ่านการใช้แอปพลิเคชัน AdvisorZone ซึ่งเป็นการส่งใบสมัครซื้อกรมธรรม์ออนไลน์โดยทุกๆ 1 ใบสมัคร จะเปลี่ยนเป็นการปลูกต้นไม้ 1 ต้น โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มต้นในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

               โดยปัจจุบันมียอดสะสมของต้นไม้ที่บริษัทฯจะปลูกมากกว่า 20,000 ต้นและคาดว่าในเดือนมกราคม 2563 บริษัทจะร่วมปลูกต้นไม้ได้จำนวน 50,000ต้น เพื่อลดภาวะโลกร้อนและคืนป่าให้แก่ประเทศไทย

               ด้าน นางภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต ได้พัฒนาเครื่องมือดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการดูแลลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลแอปพลิเคชัน “Perfect Advice” เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความต้องการ และตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการด้วยตนเอง ด้วยคำถามที่อยู่ในแอปพลิเคชันที่ถามข้อมูลอย่างละเอียดจึงส่งผลให้การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าถูกต้องและแม่นยำทำให้ลูกค้าได้รับการเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงเพราะบริษัทฯมีนโยบาย “การมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง”

               สำหรับ “AdvisorZone” แอปพลิเคชันที่จะสร้างความประทับใจในการใช้บริการต่อเนื่องจาก Perfect Advice โดยแอปพลิเคชันดังกล่าว จะช่วยให้ลูกค้าสามารถสมัครประกันชีวิตได้อย่างสะดวกสบายรวดเร็วเพียงปลายนิ้ว โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าลงในแทปแล็ตของฝ่ายขายของกรุงไทย - แอกซ่าประกันชีวิตและเพียงกดสมัครข้อมูลของลูกค้าจะถูกส่งไปยังระบบข้อมูลของบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์ทันทีซึ่งส่งผลให้ลูกค้าได้รับการบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้นและลดความผิดพลาดเรื่องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

               ทั้งนี้ ภายในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 บริษัทจะเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่สำหรับลูกค้าที่ใช้ชื่อว่า “TeleHealth - เทเลเฮลท์” หนึ่งในนวัตกรรมการให้บริการทางเลือกใหม่สำหรับลูกค้า เพื่อรับบริการคำปรึกษาด้านสุขภาพออนไลน์กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาผ่านแอปพลิเคชันรวมถึงเพิ่มความสะดวกสบายและลดปัญหาด้านการเดินทางในการพบแพทย์พร้อมรับบริการอย่างรวดเร็วโดยสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายหลักของบริษัทฯที่คอยสนับสนุนและอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนคู่คิดกับลูกค้า

               รวมทั้ง มีแผนที่จะเปิดตัวโครงการกรมธรรม์ออนไลน์หรือ e-policy โดยให้อิสระกับลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ว่าจะเลือกแบบเดิม (กรมธรรม์แบบกระดาษ) หรือส่งเป็นอีเมล (รูปแบบ PDF ไฟล์) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ในช่วงเดือนมกราคม 2563 ที่จะถึงนี้โดยมีแคมเปญสนับสนุนและมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมต่างๆให้ หากลูกค้าเลือกใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์

               โดยสามารถสอบถามข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ และบริการจากกรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต ได้ที่Line Official Account หรือwww.krungthai-axa.co.th และสอบถามได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์โทร. 1159 ตลอด 24 ชั่วโมง


Related News