ข่าวรอบวัน
ADB ลงนามซื้อกรีนบอนด์ของ EA มูลค่า 3 พันล้านบาท

ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ลงทุนในหุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Bond) ที่ออกโดยบมจ.พลังงานบริสุทธิ์ หรือ EA มูลค่า 3 พันล้านบาท ซึ่งมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ การลงนามครั้งนี้ ลงนามโดย นายคริสโตเฟอร์ รีม รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการภาคเอกชนเอดีบี และ นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์

                บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ จะนำเงินจากการระดมทุนดังกล่าวไปลงทุนในโครงการระยะยาว ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมหนุมานในจังหวัดชัยภูมิ ประเทศไทย มีกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงถึง 260 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นฟาร์มกังหันลมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อสร้างพลังงานทดแทนและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในแต่ละปีได้มากถึง 2 แสนตัน ภายในปี 2563 อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าพลังงานลมหนุมานแห่งนี้ มีความต้องการเงินลงทุน 20,000 ล้านบาท

                นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ กล่าวว่า การออกหุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทของเราสามารถลดต้นทุนทางการเงิน และยังแสดงความมุ่งมั่นของเราเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในมิติด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

                หลังจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมหนุมานซึ่งมีกำลังไฟฟ้า 260 เมกะวัตต์ ประสบความสำเร็จ ก้าวต่อไปเราจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสิทธิบัตรและนวัตกรรมในการผลิตพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ระบบการเก็บกักพลังงาน ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สถานีอัดมอเตอร์ไฟฟ้าเรือข้ามฟากที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

                นอกจากนี้ บริษัทกำลังเตรียมเปิดตัวแพลตฟอร์มการค้าขายพลังงาน ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาและการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของเราเอง

                บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ จัดตั้งขึ้นในปี 2549 เป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานทดแทนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 แห่ง และมีโรงไฟฟ้าพลังงานลมอีก 2 แห่ง ที่มีกำลังการผลิต 664 เมกะวัตต์


Related News