ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุงเทพประกันภัยทอดผ้าป่า ประจำปี 2562

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหาบังสุกุล ประจำปี 2562 โดยมียอดเงินร่วมทำบุญจากลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน รวมจำนวน 1,184,584.50 บาท ณ วัดวังเพิ่ม-พระภาวนา จ.นครราชสีมา (สาขาวัดดอยธรรมเจดีย์)


Related News