ข่าวเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยเดือน ก.ย. ยังชะลอตัว

เศรษฐกิจไทยในเดือนกันยายน 2562 ยังอยู่ในภาวะชะลอตัว โดยการส่งออกสินค้าหดตัวต่อเนื่อง ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า การผลิตภาคอุตสาหกรรม และเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนหดตัว ขณะที่ เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายภาครัฐกลับมาขยายตัวตามรายจ่ายลงทุน และภาคการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่องตามจำนวนนักท่องเที่ยวจีนและอินเดียเป็นสำคัญ

               ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงตามอัตราเงินเฟ้อในหมวดพลังงาน และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน สำหรับอัตราการว่างงานที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลทรงตัวจากเดือนก่อน อย่างไรก็ดี จำนวนผู้มีงานทำปรับลดลงต่อเนื่อง ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงตามดุลการค้า ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิจากด้านสินทรัพย์ รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้

               มูลค่าการส่งออกสินค้าหดตัวร้อยละ 1.5 จากระยะเดียวกันปีก่อนหากไม่รวมการส่งออกทองคำ มูลค่าการส่งออกหดตัวร้อยละ 3.3 โดยเป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11จาก 1) ภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว 2) วัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังไม่ฟื้นตัวและ 3) ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่หดตัวส่งผลให้การส่งออกยังคงหดตัวในหลายหมวดสินค้า อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าบางหมวดกลับมาขยายตัว อาทิ การส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนสินค้าเกษตรแปรรูปและเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานที่ต่ำ และได้รับผลดีจากการส่งออกสินค้าทดแทนไปสหรัฐฯ และจีน รวมทั้งการย้ายฐานการผลิตมาไทยในช่วงก่อนหน้า

               เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนยังคงหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเครื่องชี้การลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์หดตัวต่อเนื่อง ทั้งการนำเข้าสินค้าทุนยอดขายเครื่องจักรในประเทศ และยอดจดทะเบียนรถยนต์ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะธุรกิจมีกำลังการผลิตเหลือเพียงพอรองรับอุปสงค์ในอนาคต ขณะที่เครื่องชี้การลงทุนหมวดก่อสร้างหดตัวตามพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างที่ลดลงในเกือบทุกวัตถุประสงค์สอดคล้องกับกิจกรรมในภาคก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง

               เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อนแม้ในเดือนนี้ภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยพยุงกำลังซื้อบางส่วนโดยการใช้จ่ายหมวดบริการและหมวดสินค้ากึ่งคงทนที่ขยายตัวสูงขึ้นช่วยชดเชยการใช้จ่ายหมวดสินค้าไม่คงทนที่ชะลอลง และการใช้จ่ายหมวดสินค้าคงทนที่หดตัวมากขึ้น ตามยอดขายรถยนต์ในประเทศสอดคล้องกับปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อโดยรวมที่แผ่วลง ทั้งรายได้ลูกจ้างนอกภาคเกษตรกรรมที่หดตัวต่อเนื่อง ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ยังคงลดลง และสินเชื่อรถยนต์ที่ด้อยคุณภาพลงทำให้สถาบันการเงินระมัดระวังการให้สินเชื่อมากขึ้น ทั้งนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมยังคงหดตัวสอดคล้องกับอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่ชะลอตัว

               การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนกลับมาขยายตัวเล็กน้อยจากระยะเดียวกันปีก่อนจากรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลกลางที่มีการเบิกจ่ายงบลงทุนด้านคมนาคมเป็นสำคัญขณะที่ รายจ่ายประจำหดตัวตามรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และรายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจกลับมาหดตัวตามการเบิกจ่ายของ รฟม. และ ปตท. เป็นหลัก

               มูลค่าการนำเข้าสินค้าหดตัวร้อยละ 4.5 จากระยะเดียวกันปีก่อนหากไม่รวมการนำเข้าทองคำ มูลค่าการนำเข้าหดตัวร้อยละ 3.5 จาก 1) การนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางโดยเฉพาะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่หดตัวสอดคล้องกับภาคการผลิตและการส่งออกรวมทั้งการนำเข้าน้ำมันดิบที่หดตัวจากทั้งด้านราคาและปริมาณส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นน้ำมันบางแห่งและ 2) การนำเข้าสินค้าทุนที่ไม่รวมเครื่องบินและแท่นขุดเจาะโดยเฉพาะอุปกรณ์โทรคมนาคมและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่หดตัวสอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชนอย่างไรก็ดีการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคกลับมาขยายตัวส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานที่ค่อนข้างต่ำ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวเร่งขึ้นที่ร้อยละ 10.1 จากระยะเดียวกันปีก่อนจาก

                     1) ฐานจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ต่ำจากเหตุการณ์เรือนักท่องเที่ยวล่มที่จังหวัดภูเก็ต

                     2) มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม visa on arrival ที่มีส่วนทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีน อินเดีย และไต้หวันเพิ่มมากขึ้นและ

                     3) เหตุความไม่สงบในฮ่องกงที่ทำให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มเปลี่ยนเส้นทางมาไทยแทน นอกจากนี้ ยังมีนักท่องเที่ยวสัญชาติเอเชียอื่นที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง อาทิ นักท่องเที่ยวลาว ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

               ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.32 ลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อนตามราคาหมวดพลังงานที่หดตัวสูงขึ้นจากผลของฐานสูงในปีก่อนและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ลดลงตามราคาอาหารสำเร็จรูปเป็นหลักสำหรับอัตราการว่างงานที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลทรงตัวจากเดือนก่อน อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรมลดลงต่อเนื่องในทุกสาขา ด้านดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงตามดุลการค้าจากมูลค่าการส่งออกทองคำที่ลดลง ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิจากด้านสินทรัพย์ ตามการออกไปลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นในญี่ปุ่นของภาคสถาบันการเงิน และการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของนักลงทุนไทยโดยเฉพาะการให้กู้ยืมแก่ธุรกิจในเครือ

               เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 อยู่ในภาวะชะลอตัว การส่งออกสินค้าไม่รวมทองคำหดตัวต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศชัดเจนขึ้นโดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงในเกือบทุกหมวด การผลิตภาคอุตสาหกรรมและเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนหดตัว มีเพียงการใช้จ่ายภาครัฐและภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ ส่วนหนึ่งเป็นผลของฐานต่ำในปีก่อน จากเหตุการณ์เรือนักท่องเที่ยวล่มที่จังหวัดภูเก็ตด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ลดลงตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ลดลง อัตราการว่างงานที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามจำนวนผู้มีงานทำที่ลดลง ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเพิ่มขึ้น ตามดุลการค้าจากการส่งออกทองคำที่เพิ่มขึ้นและการนำเข้าสินค้าที่หดตัวสูง ขณะที่ ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายเกินดุลสุทธิเล็กน้อย จากด้านหนี้สิน


Related News