Money Product
TMBAM Eastspring เปิดตัว FundLink M โฉมใหม่ ของระบบธุรกรรมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทยจำกัด (TMBAM Eastspring) ต่อยอดความสำเร็จจากการคว้ารางวัลชนะเลิศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้วจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีติดต่อกัน 4 ปีซ้อน *ด้วยการเปิดตัวบริการ FundLink M หรือระบบธุรกรรมออนไลน์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพครบวงจรในรูปโฉมใหม่ (All New Design) ที่ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงจากความต้องการของสมาชิกกองทุนฯ ที่เคยใช้บริการในระบบที่มีอยู่เดิม ปรับปรุงภาพลักษณ์ใหม่ สร้างความทันสมัย เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ เพื่อให้สมาชิกรู้ตัวตนว่าอยู่ในจุดไหนของเป้าหมาย

               พร้อมแนะแนวทางการลงทุนผ่านโปรแกรมจำลองผลการลงทุน (Simulation) เพื่อที่สุดแล้วสมาชิกจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการเกษียณสุขได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังคงรักษาจุดแข็งของระบบที่ให้บริการอยู่เดิม โดยเฉพาะเรื่อง ความสะดวกสบาย และง่ายต่อความเข้าใจเป็นสำคัญ

               ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ TMBAM Eastspring กล่าวเพิ่มเติมว่า“การปรับโฉมระบบธุรกรรมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพออนไลน์ หรือ FundLink M ในครั้งนี้ ถือเป็นพัฒนาการก้าวสำคัญที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการ ของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราที่มีเกือบแสนราย กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ และตอกย้ำความเป็นหนึ่งในผู้นำระบบเทคโนโลยีธุรกรรมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างแท้จริง เพราะเราได้ทำการพัฒนาออกแบบและต่อยอดระบบธุรกรรมกองทุน โดยทีมงานได้ศึกษาวิจัยอุตสาหกรรมและเทรนด์การพัฒนาการจากต่างประเทศ รวมทั้ง ได้เก็บความต้องการ ทำงานร่วมกับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อการพัฒนาในครั้งนี้

               กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดตั้งขึ้นในไทยกว่า 30 ปี แต่พบว่าสมาชิกส่วนใหญ่ยังมีเงินไม่เพียงพอสำหรับยามเกษียณประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้ TMBAM Eastspring พบว่า อุปสรรคสำคัญคือสมาชิกส่วนมากยังติดกับดักความคิดของการให้ความสำคัญต่อผลตอบแทน และความเสี่ยงโดยลืมเป้าหมายระยะยาวที่สำคัญที่สุดคือ “การมีเงินพอใช้ในยามเกษียณอย่างแท้จริง”

               ดังนั้น ในฐานะ “คู่ชีวิตการลงทุน” เราจึงได้เริ่มพัฒนาโปรแกรมผู้ช่วยลงทุนตั้งแต่สี่ปีก่อน โดยเปิดตัว Retire Rich Workbook ที่เป็นเสมือนผู้ช่วยลงทุนของสมาชิกกองทุนโดยเฉพาะ โปรแกรม Retire Rich Simulator ที่ต่อยอดเพื่อให้ประชาชนทั่วไปใช้เป็นแนวทางการออมของตน และในวันนี้นับเป็นก้าวสำคัญอีกครั้ง ที่เราได้พัฒนา Platform ธุรกรรมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสู่มิติใหม่ที่เรียกว่า “FundLink M” ด้วย Paradigm แนวคิดใหม่ที่กำหนดเป้าหมายเงินลงทุนของสมาชิกเป็นจุดเริ่มต้น (Customer Goal Based) สมาชิกจะรู้ตัวตนแต่ต้นและรู้ว่าเป้าหมายอยู่ใกล้ไกล แผนการลงทุนที่ดำเนินอยู่จะเป็นไปได้จริงหรือไม่ Platform ใหม่นี้ ยังมอบพลังที่สำคัญที่เราสร้างสรรค์ไว้ (Empower) 3 ประการ ให้แก่สมาชิก อันได้แก่ “พลังแห่งทางเลือก” “พลังแห่งข้อมูลข่าวสาร” และ “อำนาจในการทำธุรกรรม 24/7” เชื่อมั่นได้ว่า FundLink M จะพลิกมุมคิด สร้างมิติใหม่ของอุตสาหกรรม ที่สุดแล้วประโยชน์สูงสุดจะเกิดแก่สมาชิก เพราะศักยภาพการลงทุนจะถูกเติมเต็มเกษียณสุขได้อย่างแท้จริง”

               สำหรับองค์กรที่สนใจลงทุนเพื่อโอกาสของผลตอบแทนระยะยาวในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถสอบถามข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ TMBAM Eastspring โทร. 1725 ในเวลาทำการ

               นอกจากนั้น TMBAM Eastspring ยังมีบริการรับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาสู่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PVD to RMF) และสำหรับผู้ที่สนใจกองทุนรวมอื่นๆสามารถติดต่อได้ที่ ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ หรือผ่านช่องทางการขายของบริษัทฯได้แก่ ธนาคาร TMB ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือตัวแทนการสนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือที่ www.tmbameastspring.com

               *รางวัลชนะเลิศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้วประเภทกองทุนร่วม (Pooled Fund) ดีเด่นที่มีขนาดกองทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาทจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีติดต่อกัน 4 ปีซ้อน (2558-2561) ในโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นจัดโดยสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


Related News