ข่าวรอบวัน
บลจ.วรรณ ลุยเสนอทางเลือกใหม่ในการลงทุน

บลจ.วรรณ เดินหน้าสร้างทางเลือกใหม่ในการลงทุน เสนอขายกองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ (ONE-DISC) พาลงทุนหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กทั่วโลก โอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาว

            นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด เปิดเผยว่า ในปีนี้ บลจ.วรรณ ได้นำเสนอกองทุนใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจท่ามกลางสถานการณ์การลงทุนที่มีความไม่แน่นอน โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงต้นปี 2562 ที่ได้ออกกองทุนเปิด วรรณ เซ็ท ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน (ONE-SETHD) เนื่องจากประเมินว่าในสถานการณ์ที่ตลาดหุ้นทรงตัว หรือตลาดไม่มีทิศทางที่ชัดเจน การลงทุนหุ้นปันผลสูงน่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ ซึ่งหากลงทุนหุ้นไทยทั่วไปจะได้รับเงินปันผลเฉลี่ยที่ประมาณ 3% แต่สำหรับกองทุน ONE-SETHD หุ้นที่ลงทุนมีการจ่ายปันผลเฉลี่ยประมาณ 4.5%

            ในช่วงกลางปีที่นักลงทุนเริ่มมีความกังวลจากสถานการณ์สงครามการค้า ทำให้มีความต้องการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่ช่วยปกป้องเงินลงทุนได้เมื่อตลาดเป็นขาลง บริษัทจึงนำเสนอกองทุนที่เรียกว่า Complex return จำนวน 4 กองทุน ซึ่งนำไปลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลักและมีบางส่วนลงทุนใน Derivative Warrant ที่อ้างอิงกับดัชนี โดยทั้ง 4 กองทุน ประกอบด้วยกองที่มีอายุ 1 ปี 2 กองทุน และอายุ 3 ปี 2 กองทุน ซึ่งหากตลาดหุ้นติดลบแต่ถ้าตราสารหนี้ที่ลงทุนไม่ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ นักลงทุนก็จะไม่สูญเสียเงินต้น

            ต่อมาในช่วงที่กองทุนตราสารหนี้เริ่มมีการเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา บริษัทจึงได้เสนอทางเลือกผ่านกองทุนเปิด วรรณ ดีไลท์ (ONE-DELIGHT) ซึ่งเงินลงทุนสัดส่วนประมาณ 80% ของพอร์ตจะลงทุนในตราสารหนี้ และส่วนที่เหลืออีกประมาณ 20% จะลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก เช่น รีทส์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนอสังหาริมทรัพย์

            “การออกกองทุน ONE-DELIGHT เป็นเพราะเล็งเห็นว่าลูกค้าบางกลุ่มไม่ได้ต้องการรับความเสี่ยงมาก จึงเน้นลงทุนตราสารหนี้และเพิ่มสัดส่วนของสินทรัพย์ที่สามารถจ่ายปันผลในระดับสูงได้ ประกอบกับช่วงเวลาการออกกองเป็นจังหวะที่ดี ทำให้หลังจากจัดตั้งมาได้ประมาณ 2 เดือน ก็มีผลการดำเนินงานเป็นบวกแล้วประมาณ 3% อีกทั้งกองทุน ONE-DELIGHT ยังมีทางเลือกชนิดของหน่วยลงทุนทั้งแบบจ่ายเงินปันผลและไม่จ่ายเงินปันผลอีกด้วย”

            นอกจากนี้ บริษัทยังได้ออก Life Settlement Fund ซึ่งเป็นกองทุนส่วนบุคคลสำหรับสมาชิก ONE Eternity ที่เป็นกลุ่มลูกค้าระดับ 10 ล้านขึ้นไป หรือผู้ที่มีประสบการณ์การลงทุนกับ บลจ.วรรณ มายาวนาน รวมถึงสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ และมีประสบการณ์การลงทุนในตลาดต่างประเทศ

            โดยกองทุน Life Settlement Fund มีนโยบายลงทุนในตลาดรองของกรมธรรม์ประกันชีวิตในประเทศสหรัฐฯ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นค่อนข้างต่ำ (Low Correlation) จึงเหมาะสำหรับการลงทุนในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างมาก และเป็นการลงทุนสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Investment) ที่สามารถช่วยเพิ่มผลตอบแทนได้

            จากภาพรวมในปี 2562 บริษัทจึงเป็นผู้นำในการออกกองทุนที่เป็นสินทรัพย์ทางเลือก และเป็นผู้นำในการออกกองทุนประเภท Complex Return ซึ่งการเปิดเสนอขายกองทุนต่างๆ ที่ผ่านมาในปีนี้ก็มีกระแสตอบรับที่ดีมากจากนักลงทุน

 

ออกกองฯ ลงทุนหุ้นกลาง-เล็กทั่วโลก

            ล่าสุด บริษัทอยู่ในช่วงการเปิดเสนอขายกองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ (ONE-DISC) ในระหว่าง 8-19 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งกองทุน ONE-DISC มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class F USD Accumulation (ชนิด F สกุลเงิน USD ประเภทสะสมมูลค่า)

            โดยกองทุนหลักเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้ Baillie Gifford Worldwide Funds PLC และบริหารจัดการโดย Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited  ทั้งนี้ กองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศไอร์แลนด์ ภายใต้การอนุมัติของธนาคารกลางแห่งไอร์แลนด์ (Central Bank of Ireland) และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ UCITS

            ด้านจุดเด่นของกองทุนหลัก คือ เน้นลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขาย (regulated market) ทั่วโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว โดยทีมผู้จัดการกองทุนคัดเลือกหุ้นของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือกิจการที่เริ่มดำเนินการแต่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในระยะยาว

            “หุ้นที่กองทุนหลักลงทุนเป็น Global Mid-Small Cap ซึ่งเหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวมาก และจากผลการศึกษาพบว่าหากลงทุนเป็นระยะเวลา 10 ปี มีโอกาสสูงถึงกว่า 90% ที่ผลตอบแทนจะชนะหุ้นขนาดใหญ่ทั่วโลกและหุ้นในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ และที่สำคัญคือ ไม่ได้เป็นการเลือกลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นการแสวงหาการลงทุนในหุ้นทั่วโลก อีกทั้งแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กแต่ Market Cap ของหุ้นที่ลงทุนจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และจะลงทุนหุ้นที่มี Market Cap ไม่เกิน 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ”

            ด้านทีมผู้จัดการกองทุนของ Baillie Gifford ซึ่งเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่ก่อตั้งมากว่า 100 ปี ยังเป็นทีมที่มีผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชาชีพทำให้สามารถวิเคราะห์หุ้นแต่ละอุตสาหกรรมได้อย่างลึกซึ้ง

            ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.วรรณ โดยมีโปรโมชั่นพิเศษในช่วง IPO ระหว่างวันที่ 8-19 พฤศจิกายน 2562 เงินลงทุนทุกๆ 1 ล้านบาท รับหน่วยลงทุนของ 1AM-DAILY มูลค่า 750 บาท และสำหรับรายการที่ลงทุนผ่าน ONEAM Mobile Application ทุก 1 ล้านบาท จะได้รับคะแนน ONE Points เพิ่ม 500 คะแนน

            สำหรับนักลงทุนชาวเชียงใหม่ที่สนใจกองทุนนี้และกองทุนอื่นๆ ของ บลจ.วรรณ สามารถมาพบกันได้ที่บูธ G1 ในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 14 Money Expo Chiangmai 2019 ใน วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2562 ที่เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต


Related News