ธนาคาร / องค์กรธุรกิจ
ธพว. ติดอันดับเครดิต “AAA (tha)” จากฟิทช์เรทติ้งส์ สูงสุดในประเทศ 7 ปีซ้อน

 

ฟิทช์เรทติ้งส์ประกาศจัดอันดับเครดิตของ ธพว. อยู่ที่ “AAA(tha)” นับเป็นอันดับสูงสุดภายในประเทศ ต่อเนื่อง 7 ปีซ้อน สะท้อนความมีเสถียรภาพ และรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมเอสเอ็มอีไทย

 

                รายงานจาก บริษัท ฟิทช์เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศของ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank อยู่ที่ “AAA(tha)”แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ ซึ่งนับเป็นอันดับเครดิตสูงที่สุดสำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศ และคงอันดับเครดิตระยะสั้นที่ “F1+(tha)” สะท้อนมุมมองของฟิทช์ว่า ธพว.จะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษนอกเหนือจากการดำเนินงานตามปรกติ (extraordinary support) จากรัฐบาลในกรณีที่มีความจำเป็น โดยพิจารณาจากสถานะทางกฎหมายของธนาคารซึ่งเป็นธนาคารรัฐที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติเฉพาะเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดย ธพว.มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัฐบาล และมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงจากรัฐบาลที่ 98.9%

                นอกจากนี้ ธพว. ยังได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีต ซึ่งรวมถึงการให้เงินชดเชยความสูญเสียจากการดำเนินโครงการตามที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี อีกทั้งธนาคารยังได้รับการสนับสนุนด้านเงินกองทุนจากรัฐบาลมาโดยตลอดและคาดว่าจะได้รับการเพิ่มทุนขนาดใหญ่อีกครั้งในระยะสั้น นอกจากนี้ธนาคารยังสามารถขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกันหุ้นกู้ของธนาคารเพื่อสนับสนุนแผนการระดมเงิน โดยตัวอย่างล่าสุดคือพันธบัตรของธนาคารมูลค่ารวม 2.1 หมื่นล้านในเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง

                แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพของธนาคารสะท้อนถึงความคาดหวังของฟิทช์ว่าโอกาสที่รัฐบาลจะให้การสนับสนุนแก่ธนาคารไม่น่าจะปรับตัวลดลงในระยะปานกลาง

                สำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตของ ธพว. ไม่มีโอกาสที่จะได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตเนื่องจากอันดับเครดิตภายในประเทศของ ธพว. เป็นอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงสุด ในทางกลับสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการลดลงของโอกาสที่รัฐบาลจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนแก่ ธพว.เช่นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของธนาคาร หรือการลดสัดส่วนในการถือหุ้นของรัฐบาลอาจส่งผลให้ฟิทช์ปรับลดอันดับเครดิต อย่างไรก็ตามฟิทช์เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะปานกลาง

                ด้าน นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า การได้รับจัดอันดับเครดิตที่ ‘AAA (tha)’ ต่อเนื่องนับตั้งแต่ พ.ศ.2556 ถึง 2562 หรือ7ปีซ้อนมาแล้ว  สะท้อนให้เห็นถึงความมีเสถียรภาพเครดิตของธนาคาร  รวมถึงการมีบทบาทสำคัญในเชิงนโยบายต่อรัฐบาลตามที่ได้มีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารตามกฎหมายให้เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อการพัฒนาเอสเอ็มอีนอกจากนั้นธนาคารมีกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการ โดยให้ความรู้ควบคู่กับการเติมทุน ช่วยเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย มีภูมิคุ้มกันทางธุรกิจสูงขึ้น สามารถเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน  เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย

 


Related News