ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ฝึกอบรม การบินไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ World Class พร้อมร่วมพัฒนาบุคลากรกับไปรษณีย์ไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรและการจัดการ Thai Airways AcademyจัดพิธีรับมอบใบรับรองISO 29993: Learning Services Outside Formal Educationและ ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็น IATA Accredited Training School (ATS) และในโอกาสเดียวกันนี้ เพื่อเป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งของ Thai Airways Academyรวมทั้ง สร้างพันธมิตรในการยกระดับและร่วมกันพัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งสินค้าของประเทศไทย บริษัทฯ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร ระหว่าง บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

                โดยมี นางสุวิมล บัวเลิศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล บริษัท การบินไทยฯ และ นางสาวสุชาดา พุทธรักษา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตลาด บริษัท ไปรษณีย์ไทยฯ ร่วมลงนาม พร้อมด้วย นางธีระสิน แสงรังษี ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กรนายเชิดพันธ์โชติคุณ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บริษัท การบินไทยฯนายบัณฑิต แก้วพุกัม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท ไปรษณีย์ไทยฯ แขกผู้มีเกียรติฝ่ายบริหาร และพนักงาน ร่วมในพิธีณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย

                นายเชิดพันธ์ โชติคุณ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บริษัทการบินไทยฯ เปิดเผยว่า ในปี 2562 นี้ ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรและการจัดการThai Airways Academy ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานISO 29993 : 2017-Learning Services Outside Formal Education-Service Requirement จากบริษัท URS-United Registrar of Systems (Thailand) Limitedให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานบริการด้านการเรียนรู้ในระดับสากล ประกอบด้วย การศึกษาด้านวิชาชีพ การฝึกอบรมภายในบริษัทฯ

                รวมทั้ง การให้บริการฝึกอบรมลูกค้าภายนอกโดยครอบคลุมการเรียนในห้องเรียน การเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีต่างๆ และการเรียนรู้ที่ผสมผสานทั้งสองแบบเข้าด้วยกัน ซึ่งการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 29993 นี้ นับเป็นการยกระดับคุณภาพของฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรและการจัดการ Thai Airways Academy ของการบินไทย ให้เป็น World Class Training Center โดยมุ่งเน้นการให้ความสำคัญต่อประโยชน์สูงสุดที่ผู้เรียนจะได้รับ ได้แก่ ความชัดเจนในข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนคาดหวัง ความโปร่งใสในระบบการจัดการและความน่าเชื่อถือเพื่อตอบสนองความต้องการในตลาดการศึกษาสมัยใหม่ที่มีรูปแบบหลากหลายและมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเสริมทักษะด้านการประกอบอาชีพในธุรกิจการบิน

                นอกจากนี้ ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร และการจัดการThai Airways Academyยังได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร อีกทั้ง ยังได้รับการรับรองจาก สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบสินค้าอันตราย (IATA Accredited Training School / IATA-ATS) ในระดับสากลที่ให้บริการฝึกอบรมกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าและวัตถุอันตราย (Dangerous Goods) ตั้งแต่ความรู้ขั้นพื้นฐานไปจนถึงระบบการจัดการที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายด้านความปลอดภัย

                ทั้งนี้ การรับรองมาตรฐานระดับ World class เป็นการขยายขีดความสามารถในการฝึกอบรมของบริษัทฯ ให้สามารถจัดการบริการฝึกอบรมแก่ลูกค้าทั้งภายในประเทศและลูกค้าจากต่างประเทศได้ โดยการขยายการบริการด้านการฝึกอบรมเข้าสู่ตลาดสากลนี้ถือเป็นแหล่งรายได้เสริมที่ทำประโยชน์ให้แก่บริษัทฯได้อย่างมากอีกทางหนึ่ง โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://academy.thaiairways.comสอบถามข้อมูลที่โทร 0-2506-7345 หรือ E-mail: academy@thaiairways.com

 


Related News