ข่าวประชาสัมพันธ์
“คิง ไว ประกันภัย” จับมือพันธมิตร เร่งขยายฐานอู่คู่สัญญายกระดับการให้บริการ “ประกันภัยรถยนต์”

บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน)จัดงาน“คิง ไว ประกันภัย”เคลมไว จริงใจ ซ่อมได้เปิดโอกาสให้อู่ซ่อมรถยนต์ทั้งที่เป็นคู่สัญญาเดิมและคู่สัญญาใหม่เกือบ 50 อู่ ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ให้บริการสินไหม และฝ่ายตัวแทนขายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

               โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และยกระดับการบริการให้กับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของคิงไวประกันภัย ทั้งในเรื่องการเพิ่มปริมาณอู่คู่สัญญาให้ครอบคลุมหลายพื้นที่ การรักษามาตรฐานกาบริการของอู่สัญญา และความสะดวกสบายของลูกค้าในการค้นหา,ตรวจสอบคุณภาพและติดตามความคืบหน้างานซ่อมของอู่คู่สัญญาผ่านระบบออนไลน์

               ซึ่งภายในงานนี้ บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท วีแคนฟิกซ์ จำกัดทำการเชื่อมต่อระบบกับ www.wecanfix.co.thเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือกรมธรรม์คิงไวประกันภัยรถยนต์ทุกท่าน สามารถค้นหาอู่คู่สัญญาผ่านตัวกรองที่หลากหลาย เช่น อู่คู่สัญญาใกล้ตัว อู่คู่สัญญายอดนิยม หรืออู่คู่สัญญาที่เปิดรับรถ 24 ชั่วโมงและยังสามารถติดตามความคืบหน้างานซ่อมผ่านระบบออนไลน์ได้อีกด้วย

 

               นอกจากนี้ นายโชคชัย พิพัฒน์นภาพร ผู้จัดการฝ่ายตัวแทน ได้เปิดเผยว่า “นโยบายของบริษัทในอดีตจะเน้น Commercial Line แต่ปัจจุบันหันมาจับตลาด Personal Line ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นสัดส่วนใหญ่ในตลาดนี้คือ ประกันภัยรถยนต์ในปีที่ผ่านมา เฉพาะเบี้ยประกันภัยรถยต์มีมูลค่าเกือบ 140,000 ล้านบาท ของตลาดPersonal Line ทั้งหมด 240,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นเกือบร้อยละ 60 และยังมีอัตตราเติบโตร้อยละ 7-8 ต่อปี ทางคิงไวประกันภัยจึงเตรียมแผนที่จะเข้าไปมีส่วนแบ่งในตลาดส่วนนี้ด้วย ดังนั้นการสร้างความเชื่อมั่นในบริการหลังการขายจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า”

               ด้านฝ่ายสินไหม นำโดยนายสมนึก วชิรอาภาลัยได้ใช้โอกาสในวันนี้แนะนำทีมงานสินไหม พร้อมอธิบายขั้นตอนการประสานงานเคลมจากทางอู่ซึ่งจะใช้ระบบE-Claim และในช่วงท้ายเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากตัวแทนอู่ที่ดำเนินธุรกิจกับ คิง ไว ประกันภัย ประกอบด้วย อู่ ส.วัฒนยนต์, อู่สุนทรการช่าง และอู่พรีเมียร์ ซึ่งล้วนแต่เป็นอู่ใหญ่และมีชื่อเสียง ต่างก็เห็นตรงกันว่า คิง ไว ประกันภัย มีชื่อเสียงโดดเด่นในหมู่ผู้ประกอบธุรกิจอู่ซ่อมรถในเรื่อง จ่ายเงินตรงเวลา ตอบเคลมเร็ว งานสะดวก เพราะคุยคนเดียวครบจบทั้งกระบวนการได้เลย

               ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 “Single Rate” ของคิง ไว ประกันภัย (KWI) มีจุดเด่นที่รับประกันภัยอายุรถยนต์สูงสุดถึง 15 ปีสนใจสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มได้ที่สายด่วน Special Projects +66 612819918

 


Related News