ธนาคาร / องค์กรธุรกิจ
ไทยพาณิชย์ ตั้ง "จรีพร จารุกรสกุล"นั่งบอร์ดธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณา และมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group ผู้นำในการให้บริการแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านโลจิสติกส์

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการธนาคาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย.62 เป็นต้นไป


Related News