ข่าวรอบวัน
ภาวะการผลิตโดยรวมแย่ลงต่อเนื่อง ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือน พ.ย.ปรับลดลง

รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ปรับลดลงจากเดือน ก่อนมาอยู่ที่ 47.4 จากความเชื่อมั่นที่ลดลงของภาคการผลิตเป็น สำคัญโดยดัชนีฯของภาคการผลิตปรับลดลงในเกือบทุกองค์ประกอบและอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 เป็นเดือนที่ 8 ติดต่อกัน สะท้อนถึงภาวะในภาคการผลิตโดยรวมที่ยังแย่ลงต่อเนื่อง นำโดย กลุ่มผู้ผลิตยานยนต์กลุ่มผู้ผลิตเคมี ปิโตรเลียมและกลุ่มยาง และพลาสติกที่มีความเชื่อมั่นด้านการผลิต ผลประกอบการ และคำสั่งซื้อ ที่ลดลงตามอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่ชะลอลง รวมถึงปัจจัยเสี่ยงจากสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ยังไม่ได้ข้อสรุป สำหรับผู้ประกอบการในภาคที่มิใช่การผลิตมีความเชื่อมั่นทรงตัว โดยความเชื่อมั่นด้านคำสั่งซื้อและการลงทุนที่ปรับดีขึ้นเล็กน้อยถูกชดเชยด้วยมุมมองเชิงบวกต่อผลประกอบการที่ปรับลดลง

               ขณะที่ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ดัชนีฯ ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 52.7 จากมุมมองเชิงบวกที่ปรับลดลงทั้งในภาคการผลิตและภาคที่มิใช่การผลิต โดยดัชนีฯย่อยปรับลดลงในเกือบทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะด้านปริมาณการผลิตและผลประกอบการ นำโดยกลุ่มก่อสร้างและกลุ่มผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ ภาวะการลงทุนในกลุ่มดังกล่าวที่ยังไม่ฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ดัชนีฯและองค์ประกอบส่วนใหญ่ยังอยู่เหนือระดับ 50 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจในภาพรวมที่มองว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ในระยะต่อไป

               สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นด้านอื่นๆ อุปสงค์ในประเทศต่ำยังคงเป็นข้อจำกัดสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจในเดือนนี้ สอดคล้องกับความเชื่อมั่นด้านคำสั่งซื้อของลูกค้าในประเทศ ที่ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6

               นอกจากนี้ ในภาพรวมผู้ประกอบการ มีความกังวลต่อความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมาก ส่วนหนึ่งสะท้อนจากความเชื่อมั่นด้านผลประกอบการที่มีแนวโน้มลดลง เช่นเดียวกับความเชื่อมั่นด้านการจ้างงานที่ปรับลดลงในช่วง 3 เดือน ที่ผ่านมาโดยเฉพาะในภาคการผลิต สำหรับการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ ของผู้ประกอบการในอีก 12 เดือนข้างหน้าใกล้เคียงกับเดือนก่อน


Related News