ข่าวรอบวัน
10 เดือนแรกปี 62 หุ้นไทยบวก 1.7% จ่ายปันผลเฉลี่ย 3.16%

ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน2562 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,590.59  จุดลดลง 0.7% จากสิ้นเดือนก่อนแต่เพิ่มขึ้น 1.7% จากสิ้นปี 2561 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนพฤศจิกายน 2562 อยู่ที่ 52,799 ล้านบาท เพิ่มขึ้น27%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนผู้ลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิ7,721ล้านบาทในตลาดหลักทรัพย์ไทยซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดส่วนใหญ่ในเอเชีย

 

               นายศรพล ตุลยะเสถียรรองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในเดือนพฤศจิกายน ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยด้วยมูลค่าที่ลดลงจากเดือนก่อน ในขณะที่ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิมากขึ้นในตลาดอาเซียนส่วนใหญ่ และ SET Index ปรับตัวลดลงน้อยที่สุดในอาเซียนซึ่งเป็นผลจากการปรับน้ำหนักหุ้นใน MSCIGlobal Standard Index ในเดือนพฤศจิกายน โดยจำนวนหลักทรัพย์ไทยเพิ่มขึ้น 3 หลักทรัพย์ ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าตลาดอาเซียนอื่นส่งผลให้ไทยมีจำนวนหลักทรัพย์ใน MSCI สูงที่สุดในอาเซียน

 

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย

                     - ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน2562 ปิดที่ 1,590.59 จุด ลดลง0.7% จากสิ้นเดือนก่อน แต่เพิ่มขึ้น 1.7% จากสิ้นปี 2561โดยกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารกลุ่มทรัพยากรกลุ่มบริการและกลุ่มเทคโนโลยีให้ผลตอบแทนมากกว่าSET Index

                     - ในเดือนพฤศจิกายน2562 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย7,721 ล้านบาทซึ่งลดลงจากเดือนก่อน

                     - มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ maiในเดือนพฤศจิกายน 2562 อยู่ที่52,799 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

                     - Forward และ HistoricalP/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน2562 อยู่ที่ระดับ 17.1เท่า และ19.5เท่าตามลำดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 14.7 เท่า และ 15.7 เท่าตามลำดับ

                     - อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน2562 อยู่ที่ระดับ 3.16% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 2.92%

                     - มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ maiณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 อยู่ที่ 17 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น5.1% จากสิ้นปี 2561ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของดัชนี

                     - ในช่วง11 เดือนแรกของปี2562 มูลค่าการระดมทุนในตลาดแรก (IPO) ของไทยอยู่ที่ระดับ 80,370ล้านบาท

 

ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

                     - ในเดือนพฤศจิกายน2562 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน438,228 สัญญา ซึ่งเพิ่มขึ้น57%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน


Related News