เทคโนโลยีการเงิน
5 เทรนด์ธุรกิจ E-Commerce 2563

เทรนด์ที่ 1 คือ E-Commerce is Global

                   E-Commerce จะกลายเป็นการค้าที่ไร้พรหมแดน ซึ่งไม่ใช่เพียงการค้าข้ามภูมิภาคในประเทศเท่านั้น แต่จะเป็นการค้าข้ามประเทศ โดยอ้างอิงจากข้อมูลของสินค้าใน 3 มาร์เก็ตเพลสเจ้าดังในประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบจำนวนสินค้า 9 เดือนแรกของปี 2561 ที่มีจำนวน 74 ล้านชิ้นและ 9 เดือนแรกในปี 2562 มีจำนวนสินค้าเติบโตมากขึ้นถึง 174 ล้านชิ้น หรือเพิ่มขึ้น 2.4 เท่า และเมื่อเจาะลึกพบว่าเกิดจากระบบการแพ็คสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นสินค้าที่มาจากประเทศจีนมากถึง 77% ซึ่งจะรับปัจจัยหนุนจากนโยบายของรัฐบาล Free Trade Area ในพื้นที่ EEC ที่จะส่งผลให้ปี 2563 การขนส่งสินค้าจากต่างประเทศจะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

 

เทรนด์ที่ 2 คือ Direct to Consumer

                   แบรนด์สินค้าจะสร้างความสัมพันธ์โดยตรงกับลูกค้ามากขึ้น ซึ่งสอดคล้องจากข้อมูลของ 3 มาร์เก็ตเพลสเจ้าดังในประเทศไทย ที่มีแบรนด์สินค้าโดยเฉลี่ยทั้งหมด 44,000 แบรนด์ และมีจำนวน Brand Official Shop ทั้งหมด 1,700 ร้านค้า หรือคิดเป็นเพียง 4% ของทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าจำนวนแบรนด์ที่เข้ามาเปิด Shop ในมาร์เก็ตเพลสยังคงมีจำนวนไม่มาก ทั้งนี้ในปี 2563 คาดการณ์ว่าจำนวนร้านค้า Brand Official Shop และจำนวนสินค้าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด ชี้ให้เห็นถึงโอกาสของแบรนด์ต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องพึ่งช่องทางการขายแบบเดิมอีกต่อไป

 

เทรนด์ ที่ 3 คือ Thailand World’s Leader in Social Commerce 

                   ประเทศไทยจะเป็นผู้นำของตลาดโซเชียลอีคอมเมิร์ซ (จากผลการวิจัย Conversational Commerce: the next gen of E-com” by BCG) เปิดเผยว่า คนไทยยอมรับว่าเคยช้อปปิ้งผ่านโซเชียลอีคอมเมิร์ซมากถึง 40% ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีจำนวนคนช้อปปิ้งผ่านโซเชียลอีคอมเมิร์ซมากที่สุด โดยคาดว่าในปี 2563 แพลทฟอร์มโซเชียลอีคอมเมิร์ซต่างๆ อาทิ Facebook Instagram และ Line จะสามารถปิดการขายได้ในแอปพลิเคชั่นเดียว ไม่ต้องเสียเวลาออกไปแอปพลิเคชั่นธนาคารเพื่อชำระสินค้าอีกต่อไป และมองว่า โซเชียลอีคอมเมิร์ซจะไม่ใช้วัดเพียง Engagement คนเท่านั้น แต่จะสามารถวัดถึง Sale Conversion Rate ได้ด้วย

 

เทรนด์ที่ 4 คือ Ride-Hailing

                   ธุรกิจ Ride-Hailing หรือธุรกิจที่ให้บริการบนแอปพลิเคชั่นเพื่อใช้เรียกยานพาหนะภายในเครือข่ายผู้ให้บริการจะให้บริการที่มากกว่าการรับส่งอาหารและผู้โดยสาร โดยคาดว่า ธุรกิจอีคอมเมิร์ซจะกลายเป็นธีมสำคัญของธุรกิจ On Demand Service ซึ่งจะทำให้แพลทฟอร์มของธุรกิจ Ride-Hailing เชื่อมต่อกับแพลทฟอร์มมาร์เก็ตเพลสเพื่อสามารถให้ผู้ขายส่งของได้อย่างรวดเร็วที่สุด

 

เทรนด์ที่ 5 คือ Omni-Channel

                   สินค้าจำเป็นต้องอยู่ในทุกๆ ที่ที่คนอยากซื้อ เพื่อสร้างประสบการณ์การซื้อสินค้าอย่างไร้รอยต่อ ทั้งนี้ อ้างอิงจากข้อมูลที่เปิดเผยของเซ็นทรัล กรุ๊ป โดยเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของบุคคลที่มีพฤติกรรมช็อปปิ้งทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์กับบุคคลที่มีพฤติกรรมช็อปปิ้งแบบออฟไลน์เท่านั้น พบว่า ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยรายบุคคลเพิ่มขึ้น 3 เท่า นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมียอดขายจาก Omni-Channel ในสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศที่อื่นๆ ซึ่งค่อนข้างยืนยันว่าประเทศไทยสามารถนำรูปแบบการขายสินค้าแบบ Omni-Channel ไปใช้ได้

 

โดย  ธนาวัฒน์ มาลาบุปผา CEO, Priceza


Related News