Who 's Who
ไทยพาณิชย์ ขยับรับต้นปั “อรพงศ์“ ทิ้งเก้าอี้ผู้จัดการใหญ่ นั่ง ดิจิทัล เวนเจอร์ส

รายงานข่าวจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ว่า นายอรพงศ์ เทียนเงิน ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ ของธนาคาร และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ติจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

               ทั้งนี้ อรพงศ์ เป็นหนึ่งใน 4 ผู้จัดการใหญ่ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ได้ประกาศปรับโครงสร้างการบริหารงาน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สำหรับ ผู้จัดการใหญ่ ที่เหลืออีก 3 คนคือ นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ และดร.อารักษ์ สุธีวงศ์


Related News