ข่าวประชาสัมพันธ์
ทิพยประกันชีวิต ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว


นายนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมธนาคารออมสิน มอบทุนการศึกษาให้กับพระภิษุ สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม และนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ จ.เชียงราย พร้อมทั้งมอบผ้าห่มกันหนาว TIPlife ให้กับสามเณร โดยมอบถวายแด่ พระภาวนารัตนญาณ วิ. ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย


Related News