ข่าวรอบวัน
ไทยพาณิชย์ปรับโครงสร้างบริษัทด้านดิจิทัล พร้อมทุ่มงบ 2 หมื่นล้านบาทเดินหน้าเต็มขั้น

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ธนาคารตั้งงบลงทุนสำหรับการลงทุนด้านดิจิทัล 20,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบนอกเหนือจากงบประมาณปกติของธนาคาร โดยงบก้อนนี้จะแสวงหาโอกาสที่เข้ามาเสริมศักยภาพการดำเนินงานของธนาคารและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่ดีขึ้น

ทั้งนี้โครงสร้างกลยุทธ์ธุรกิจใหม่ของธนาคารจะมีเอสซีบีเท็นเอ็กซ์ (SCB10x) เป็นยานแม่ โดยที่มีบริษัทย่อยใต้เอสซีบีเท็นเอ็กซ์ คือ ดิจิทัลเวนเจอร์ มันนิกซ์ เอสซีบีอบาคัส และการลงทุนในพันธมิตรที่ได้โอนมาจากดิจิทัลเวนเจอร์เดิม ทั้งนี้งบประมาณ 20,000 ล้านบาทจะไม่ใช่การลงทุนเฉพาะปีนี้


Related News