Who 's Who
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 151 รายการ
18 ธันวาคม 2561

EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางสาวนันทนา ตันสุขเกษม เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ ดูแลงานด้านการบริหารหนี้สินและสินทรัพย์ของธนาคาร รวมถึงการติดตามเร่งรัดและแก้ไขรายการหนี้มีปัญหา และการดูแลระบบข้อมูลลูกค้า มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  .. [อ่านต่อ]
17 ธันวาคม 2561

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิตประกาศแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายลูกค้า

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง นางภควิภา เจริญตรา ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561                  นางแซลลี่ โอฮ.. [อ่านต่อ]
04 ธันวาคม 2561

IOD ตั้ง กุลเวช เจนวัฒนวิทย์ เป็นกรรมการผู้อำนวยการคนใหม่

คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีมติแต่งตั้งนายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ เป็นกรรมการผู้อำนวยการคนใหม่ของ IOD แทน ดร.บัณฑิต นิจถาวร ที่หมดวาระไปก่อนหน้านี้ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป     &n.. [อ่านต่อ]
12 พฤศจิกายน 2561

ปฐมา จันทรักษ์ กรรมการ IBM ใหม่ เผยกลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงาน

ในวันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ได้ประกาศแต่งตั้งนางสาวปฐมา จันทรักษ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานด้านการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศอินโดจีน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยรับผิดชอบการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ ขับเคลื่อนการเติบโตและการขยายธุรกิจของไอบีเอ็มในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอินโดจีน ครอบคลุมพม่า ลาว และกัมพูชา &nbs.. [อ่านต่อ]
10 พฤศจิกายน 2561

BKI แต่งตั้ง “ชัย โสภณพนิช” นั่งประธานกรรมการ และ “อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน” ขึ้นเป็น CEO

            บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มีมติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3 บาท พร้อมทั้งแต่งตั้ง นายชัย โสภณพนิช ดำรงตำ.. [อ่านต่อ]
01 พฤศจิกายน 2561

EXIM BANK แต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายดูแลงานกลยุทธ์องค์กร

EXIM BANK แต่งตั้งนางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์ เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ ดร.ณัฐทิตา รุ่งวัฒนา เป็นผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป                  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้ง นางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์ เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานวิสาหกิจขนาดใหญ่ ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการส่งออก.. [อ่านต่อ]
22 ตุลาคม 2561

กลุ่มซีไอเอ็มบี แต่งตั้ง ดาตุก์ โมห์ นาเซียร์ อาหมัด ประธานกรรมการ

กลุ่มซีไอเอ็มบีรายงานข่าวว่า Bank Negara Malaysia หรือ ธนาคารกลางแห่งประเทศมาเลเซีย ได้อนุมัติการแต่งตั้ง ดาตุก์ โมห์ นาเซียร์ อาหมัด ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการกลุ่มซีไอเอ็มบี มีผลวันที่ 20 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป   .. [อ่านต่อ]
09 ตุลาคม 2561

บตท. แต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการคนใหม่

ธนาคารแห่งประเทศไทย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ บตท.แต่งตั้ง นายปียุษ เตชะตระการธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดและบริหารเงิน และนางตระกูลธิดา พงษ์สุทธิพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายกลยุทธ์ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป   .. [อ่านต่อ]
05 ตุลาคม 2561

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งนายศรพล ตุลยะเสถียร เป็นรองผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งนายศรพล ตุลยะเสถียร เป็นรองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร มีผลตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป   .. [อ่านต่อ]
03 ตุลาคม 2561

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แต่งตั้งผู้บริหารมืออาชีพเสริมทัพธุรกิจ

รายงานข่าวจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งว่า ธนาคารได้ผู้บริหารมืออาชีพเข้ามาร่วมเสริมทัพการทำธุรกิจ รวมถึงงานบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience) ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ที่ธนาคารกำลังให้ความสำคัญเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า (จากซ้าย.. [อ่านต่อ]