Money Tips
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 95 รายการ
03 กุมภาพันธ์ 2558

จัดพอร์ตหลังเกษียณ ลงทุนอย่างไรให้ชนะเงินเฟ้อ

  ผู้ที่เกษียณแล้วจะได้รับเงินจากหลายส่วน เช่น เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินชดเชยการลาออกจากงาน เงินจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) บำเหน็จประกันสังคม ประกันชีวิตที่ครบกำหนด หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญราชการ (สำหรับข้าราชการเท่านั้น) เมื่อได้รับเงินก้อนนี้มาแล้ว อย่าใจร้อนใช้เงินอย่างหุนหันพลันแล่น จนลืมเก็บเงินไว้สำหรับชีวิตหลังเกษียณในวันข้างหน้า เมื่อได้ประเมินจำนวนเงินที่ได้มาแล้วแนะนำให้พิจารณาถึงภาระค.. [อ่านต่อ]
03 กุมภาพันธ์ 2558

เทคนิควางแผนภาษีสำหรับมนุษย์เงินเดือน

สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ เช่น เงินเดือน ซึ่งเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(1) นั้น การเข้าข่ายมนุษย์เงินเดือนจะดูจากการจ้างแรงงานว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการใช้แรงงานตามกำหนดเวลาจ้าง เช่น ทำงานตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ เป็นต้น แม้งานที่ทำจะไม่สำเร็จ ลูกจ้างก็มีสิทธิได้รับค่าจ้างตามกำหนดเวลาการจ้าง เช่น เงินเดือน 50,000 บาท จ่ายทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน เมื่อถึงวันที่ 30 ของเดือนนายจ้างมีหน้าที่จ่ายเงินค่าจ้างให้กับลูกจ้างแม้ว่.. [อ่านต่อ]
07 มกราคม 2558

ว่าด้วยเรื่อง "ภาษีที่ดิน"

การปฏิรูปภาษีที่ดินเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของประเทศเพราะภาษีที่ดินใหม่สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือนำไปสู่การใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ตามศักยภาพและสร้างความเป็นธรรมได้ แต่ในขณะเดียวกันหากภาษีที่ดินใหม่นี้ไม่ได้รับการไตร่ตรองให้ดีอาจนำไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่บิดเบือนไปจากศักยภาพ เป็นต้นทุนทางธุรกรรมที่บั่นทอนการพัฒนาประเทศ และเป็นบ่อเกิดของการทุจริตจากการใช้ดุลพินิจตีความว่าอะไรคือ ที่ดินว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ ที่เจ้าของที่ดินต้อง.. [อ่านต่อ]
07 มกราคม 2558

เลือกลงทุนสร้างความมั่งคั่งเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองกับกองทุน LTF/RMF กสิกรไทย

เทศกาลปีใหม่กำลังจะมาถึง หลายคนได้ถือโอกาสนำมาเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ หรือมองหาของขวัญดีๆ ให้เป็นรางวัลชีวิต การจัดสรรเงินไปลงทุนให้งอกเงย เพื่อเปิดโอกาสให้เงินทำงาน ในขณะที่เราสามารถออกไปใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจที่จะมอบให้เป็นของขวัญตัวเองในปีใหม่นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในกองทุนรวมอย่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF (Long Term Equity Fund) หรือ กองทุนรวมเพื่อการเ.. [อ่านต่อ]
07 มกราคม 2558

การดำรงชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ

เราสามารถแบ่งช่วงอายุในวัยเกษียณ โดยใช้ระยะเวลากับความสามารถในการใช้ชีวิตได้ 3 ช่วงวัย ที่ทำอย่างนี้ก็เพื่อความแม่นยำมากขึ้นในการประเมินกิจกรรมการใช้ชีวิตตามสุขภาพ และอายุขัยในแต่ละช่วง การแบ่งกลุ่มคนวัยเกษียณเราสามารถแบ่งช่วงอายุในวัยเกษียณ โดยใช้ระยะเวลากับความสามารถในการใช้ชีวิตได้ 3 ช่วงวัย ที่ทำอย่างนี้ก็เพื่อความแม่นยำมากขึ้นในการประเมินกิจกรรมการใช้ชีวิตตามสุขภาพ และอายุขัยในแต่ละช่วง เพราะคนอายุ 85 ปี ไม่น่าจะทำอะไรได้เหมือนคนอายุ 65 ป.. [อ่านต่อ]