ข่าวประชาสัมพันธ์
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 3051 รายการ
02 กรกฎาคม 2562

KTAM จัดสัมมนาทิศทางธุรกิจการแพทย์-อสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM จัดงานสัมมนา หัวข้อ “ทิศทางการลงทุนในธุรกิจการแพทย์และดูแลสุขภาพ และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ทั่วโลก” ในมุมมองของ Invesco Asset Management  ให้กับผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน .. [อ่านต่อ]
01 กรกฎาคม 2562

ไทยออยล์จับมือภาครัฐเปิดตัวโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” เฉลิมพระเกียรติ และส่งมอบต้นไม้ในโครงการ วิ่ง “เพื่อโลก” เฉลิมพระเกียรติ  

  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดย วิโรจน์ มีนะพันธ์ (ที่ 6 จากซ้าย แถวยืนแรก) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ร่วมจัดทำโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติ กับกรมป่าไม้ โดย นันทนา บุณยานันต์ (ที่ 5 จากซ้าย แถวยืนแรก) ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชนและองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) โดย ด.. [อ่านต่อ]
01 กรกฎาคม 2562

อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ประเทศไทย จุดประกายแนวคิดลงทุนสไตล์ ESG เพื่อผลตอบแทน การลงทุนอย่างยั่งยืน

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “The Importance of ESG Integration” เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นในการลงทุนแบบ ESG ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงการเติบโตของผลกำไรบริษัทควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึง สิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล เพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่าเงินลงทุนของคุณจะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาว ซึ่งการลงทุนตามทฤษ.. [อ่านต่อ]
01 กรกฎาคม 2562

ธนชาตมอบเงินจำหน่ายสลากบำรุงกาชาด 6.3 ล้านบาท

นายเกรียงไกร  ภูริวิทย์วัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารนำเงินรายได้จากการจำหน.. [อ่านต่อ]
01 กรกฎาคม 2562

ธ.ก.ส. บริจาคเงินวัดพระบาทน้ำพุ ผ่าน QR ธรรม D ธ.ก.ส.  

  พระราชวิสุทธิประชานาท (ท่านเจ้าคุณอลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ, นายนิพัฒน์  เกื้อสกุล รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ร่วมเปิดโครงการ QR ธรรม D (e-Donation) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้แสวงบ.. [อ่านต่อ]
01 กรกฎาคม 2562

ซิตี้ เปิดโมเดลสร้างต้นแบบ “ชุมชนสมาร์ทมันนี่”

  หนี้ครัวเรือนเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในระดับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชุมชน และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิดความทุกข์ยากต่อการดำเนินชีวิต สาเหตุหลักมาจากการขาดความรู้ในการบริหารการเงินของครอบครัว ไม่รู้จักวิธีการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ไม่มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ และมองข้ามวินัยทางการเงินพื้นฐาน จนทำให้ไม่สามารถจัดการกับรายรับและรายจ่ายในครอบครัวได้อย่างสมดุล ส่งผลทำให้.. [อ่านต่อ]
28 มิถุนายน 2562

รับใบประกาศ

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ มอบประกาศเกียรติคุณ ESG Investment Partner แก่นางวรางค์ ไชยวรรณ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่บริษัทฯ .. [อ่านต่อ]
28 มิถุนายน 2562

จัดเสวนาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตันฯ

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตัน ในประเทศไทย จัดงานเสวนาประจำปี โดยมี นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสวนาในหัวข้อ Disruption in Life & Health Insurance แก่ศิษย์เก่าของสมาคมฯ ในประเทศไทย โดยมี พรพิมล ปฐมศักดิ์ นายกสมาคมฯ และกรรมการสมาคมฯ ตลอดจน วิทูร ศิลาอ่อน, รดิศทัต ประภานนท์, สริสา วรประคุณ, ดร.ประสิทธิ์ กา.. [อ่านต่อ]
28 มิถุนายน 2562

วิริยะประกันภัย สนับสนุนน้ำดื่ม

พันตำรวจตรีมานพ จันทร์เกิด (ที่ 4 จากซ้าย) สารวัตรงานช่างเครื่องยนต์/ตรวจพิสูจน์ กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจจราจร รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 2,400 ขวด จากผู้แทนบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) .. [อ่านต่อ]
28 มิถุนายน 2562

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมประชุมสัมมนา Euromoney Conferences: The Greater Mekong Investment Forum

  ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมประชุมสัมมนา Euromoney Conferences: The Greater Mekong Investment Forum เวทีประชุมระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และมุมมองต่อการพัฒนาประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จัดโดย ยูโรมันนี (Euromoney) นิตยสารเศรษฐกิจการเงินชั้นนำ จากประเทศอังกฤษ .. [อ่านต่อ]