หุ้นกู้
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 18 รายการ
11 มกราคม 2562

ก.ล.ต. เพิ่มทางเลือกระดมทุนให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพด้วยหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์และร่างประกาศเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นกู้ผ่านผู้ให้บริการระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์แบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding) ด้วยแ.. [อ่านต่อ]
11 ธันวาคม 2561

BGRIM ออกหุ้นกู้ “Green Bond” รายแรกของไทย มูลค่า 5,000 ล้านบาท ลุยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ เดินหน้าออกหุ้นกู้ Green Bond มูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) มุ่งขยายลงทุนเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนเป็น 30% ภายในปี 2564               .. [อ่านต่อ]
07 ธันวาคม 2561

บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ ฉลองความสำเร็จจำหน่ายหุ้นกู้ มูลค่า 9,700 ล้านบาท

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ (ที่ 5 จากซ้าย)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ ร่วมด้วย นายประเสริฐ ดีจงกิจ Senior Vice President และผู้จัดการ ผ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายปัญญา คงคาไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นายปรีชา เตชรุ่งเรืองชัย ประธานสายตลาดการเงิน ก.. [อ่านต่อ]
27 พฤศจิกายน 2561

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิด OCTO Chat Chatbot บน facebook messenger

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า ธนาคารเปิดให้บริการ OCTO Chat เพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้าที่ต้องการค้นหาและสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร ผ่านช่องทางระบบอัตโนมัติ Chatbot แล้ว เพียงเข้าไ.. [อ่านต่อ]
19 พฤศจิกายน 2561

ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) เพื่อส่งเสริมการลงทุนและระดมทุนในกิจการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม .. [อ่านต่อ]
13 พฤศจิกายน 2561

TPIPP เสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90%

บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ หรือ TPIPP เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.90 ต่อปี อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 โดยจะเสนอขายในวันที่ 22-27 พ.ย. นี้ พร้อมแต่งตั้ง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดนำหน่ายหุ้นกู้ เพื่อนำเงินไปปรับปรุงประสิทธิภาพอัตราการใช้กำลังก.. [อ่านต่อ]
25 ตุลาคม 2561

กัลฟ์ เตรียมออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาท

บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า โดยมีอายุไม่เกิน 10 ปี .. [อ่านต่อ]
02 ตุลาคม 2561

ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำความผิด 2 ราย ต่อ ปอศ. กรณีเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต

ก.ล.ต. กล่าวโทษบริษัท หรองฮุ่ย อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด และนายฉู หยิ่งเจ๋ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) กรณีเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต     &n.. [อ่านต่อ]
20 กันยายน 2561

ธนาคารกรุงเทพออกและเสนอขายหุ้นกู้ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) (ผ่านสาขาฮ่องกงของธนาคาร) ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จำนวน 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน (“หุ้นกู้”) ภายใต้โครงการ US$3,000,000,000 Global Medium Term Note Program ขอ.. [อ่านต่อ]
20 กันยายน 2561

TK ออกหุ้นกู้ 3 รอบในปี 2561 รวม 820 ล้านบาท ล็อคต้นทุนดอกเบี้ยขาขึ้น

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย ประกาศออกหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2561 อีก 150 ล้านบาท ห.. [อ่านต่อ]