ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 258 รายการ
04 ธันวาคม 2562

คาด ปี 63 ยอดขายรถอีโคคาร์และรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตดี

ปี 2562 นับว่าเป็นปีแห่งความผันผวนและคาดเดาได้ค่อนข้างลำบากทีเดียวสำหรับตลาดรถยนต์ในประเทศ โดยในช่วงครึ่งแรกของปียอดขายรถยนต์ได้รับปัจจัยบวกจากการเร่งปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินที่ดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 ทำให้ยอดขายช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ขยายตัวจากช่วงเดียวกันในปีก่อนกว่าร้อยละ 7.1 ทว่าพอผ่านเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของปี สถาบันการเงินเริ่มมีความเข้มงวดกับการปล่อยสินเชื่ออย่างชัดเจนมากขึ้น ยังผลให้ยอดขายรถยนต์ในประเทศหดตัวลงอย่างต.. [อ่านต่อ]
28 พฤศจิกายน 2562

Tech Disruption จากเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้าโลก... กระทบผู้ผลิตชิ้นส่วน โดยเฉพาะกลุ่ม Tier-2 กว่า 600 ราย หลังปี 2570

กว่า 100 ปี ที่เครื่องยนต์สันดาปภายในได้กลายมาเป็นหัวใจหลักของการผลิตรถยนต์ทั่วโลก และเป็นจุดขายสำคัญที่แต่ละค่ายรถพยายามเน้นพัฒนาเพื่อสร้างความแตกต่างเหนือกว่าคู่แข่ง ก่อให้เกิดห่วงโซ่อุปทานชิ้นส่วนรถยนต์ขนาดใหญ่อันประกอบไปด้วยผู้ผลิตชิ้นส่วนจำนวนมากที่ดำเนินธุรกิจร่วมกับค่ายรถแต่ละค่าย อย่างไรก็ตาม ในระยะ 2 ถึง 3 ปีหลังมานี้ วงการอุตสาหกรรมรถยนต์ได้เกิดการตื่นตัวขนานใหญ่เพื่อก้าวเข้าสู่ยุครถยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจังมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการปรับเปล.. [อ่านต่อ]
27 พฤศจิกายน 2562

มาตรการที่อยู่อาศัย หนุนตลาดเชิงบวกช่วงโค้งสุดท้ายปี 62

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี 2562 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการ “บ้านดีมีดาวน์” เพื่อเป็นการลดภาระและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งนับเป็นการออกมาตรการที่เกี่ยวเนื่องกับการลดภาระรายจ่ายในการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นครั้งที่ 3 ในรอบปี 2562 นี้  .. [อ่านต่อ]
25 พฤศจิกายน 2562

สินเชื่อสุทธิเดือน ต.ค. 2562 ลดลงแทบทุกธนาคาร จากการชำระคืนสินเชื่อของภาคธุรกิจ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สรุปข้อมูลสินเชื่อ เงินฝาก และสภาพคล่อง ของธนาคารพาณิชย์ไทย 14 แห่ง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2562 จากเอกสารรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้                 .. [อ่านต่อ]
22 พฤศจิกายน 2562

ส่งออก 10 เดือน หดตัว 2.35% ทั้งปี...ปรับส่งออกหดตัว 2.5%

การส่งออกสินค้าของไทยในเดือนต.ค. 2562 มีมูลค่าอยู่ที่ 20,757.78 ล้านดอลลาร์ฯ หดตัวร้อยละ 4.54 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกสินค้าไทยในช่วง 10 เดือนแรก (ม.ค.-ต.ค.) ของปี 2562 หดตัวเพิ่มขึ้นจากช่วง 9 เดือนแรกมาที่ร้อยละ -2.35 YoY โดยการส่งออกสินค้าที่หดตัวลงในเดือนต.ค. 2562 เป็นผลมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการชะลอตัวที่ต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลกและผลจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน นอกจากนี้ ย.. [อ่านต่อ]
19 พฤศจิกายน 2562

เศรษฐกิจไทยปี 62 โตต่ำกว่าประเมิน โจทย์เศรษฐกิจปีหน้ายังต้องพึ่งนโยบายการเงินการคลังแบบผ่อนคลาย

เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ยังให้ภาพรวมที่ชะลอลง เมื่อเทียบกับ GDP ครึ่งปีแรกที่ขยายตัวร้อยละ 2.6 ต่อปี อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายครัวเรือนยังเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ซึ่งในไตรมาสที่ 4 ยังจะได้แรงหนุนเพิ่มเติมจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ และการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้ GDP ไตรมาสที่ 4 น่าจะเติบโตดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ 3  .. [อ่านต่อ]
18 พฤศจิกายน 2562

ปลดล็อคขนส่งพรมแดนไทย-เมียนมา คาดยอดการค้าชายแดนกลับมาเร่งตัวในปี 2563

พัฒนาการระหว่างพรมแดนไทยกับเมียนมาในปีนี้มีความน่าสนใจอย่างมาก ทั้งการเปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 ที่บริเวณด่านแม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ช่วยบรรเทาความคับคั่งของการขนส่งที่สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 1 พร้อมทั้งมีแผนขยายเวลาเปิด-ปิดด่านให้เอื้อต่อการขนส่ง และการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างไทย-เมียนมา (Initial Implementati.. [อ่านต่อ]
12 พฤศจิกายน 2562

เศรษฐกิจชะลอ ผลตอบแทนต่ำ สร้างพฤติกรรม Search for Yield เพิ่มขึ้น

ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจไทยที่มีสัญญาณชะลอตัวในหลายภาคส่วน กนง. ได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเป็นครั้งที่ 2 ในปีนี้จาก 1.50% มาอยู่ที่ 1.25% ต่อปีในการประชุมวันที่ 6 ก.ย. 2562 ที่ผ่านมา โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าว ส่งผ่านผลต่อเนื่องมายังอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ตลอดจนอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินอื่น ๆ ซึ่งในภาวะดังกล่าวอาจทำให้พฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูง (Search for Yield) ที่มีมาอยู่เดิมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นท.. [อ่านต่อ]
11 พฤศจิกายน 2562

ไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ในปี 2565 เป็นอย่างเร็ว

สังคมผู้สูงอายุกำลังกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ทยอยเกิดขึ้นในหลายประเทศของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาตามติดกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่ส่วนใหญ่ต่างก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุไปแล้ว ในส่วนของประเทศไทยนั้น ได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) แล้วตั้งแต่ประมาณปี 2548 และกำลังเตรียมนับถอยหลังสำหรับการเข้าสู่ระดับสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ (Aged Society) ในปี 2565 เป็นอย่างเร็วหรือในอีก 3 ปีนับจากนี้ ซึ่งไทยจะเป็นประเทศแรกในบรรดากลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เข้าสู่.. [อ่านต่อ]
11 พฤศจิกายน 2562

แชร์ลูกโซ่... กับการเร่งเพิ่มความรู้ทางการเงินเพื่อป้องกัน

หากย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์การเงินไทย พฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนสูง (Search-for-Yield) ปรากฎขึ้นทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าในจังหวะนั้นๆ อัตราดอกเบี้ยในระบบจะต่ำหรือสูงก็ตาม เพียงแต่ในจังหวะขาลงของอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำที่มักเกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวนั้น อาจกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนสูงเพิ่มขึ้น .. [อ่านต่อ]