EIC
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 105 รายการ
20 มกราคม 2563

อีไอซีวิเคราะห์ธุรกิจขนส่งพัสดุในปี 2020 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องท่ามกลางการแข่งขันจากแรงกดดันด้านราคา

ในปี 2020 มูลค่าตลาดธุรกิจขนส่งพัสดุของไทยมีแนวโน้มเติบโตราว 35%YOY มาอยู่ที่ประมาณ 6.6 หมื่นล้านบาท โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการซื้อขายสินค้าผ่าน e-commerce ที่มูลค่าตลาดยังเติบโตต่อเนื่องราว 17%YOY เป็น 1 แสนล้านบาท โดยตลาดธุรกิจขนส่งพัสดุ (Parcel delivery) มีการเติบโตต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2017-2019) ที่ขยายตัวได้เฉลี่ย 40% ต่อปี (40%CAGR) สอดคล้องกับตลาด e-commerce ของไทยที่เติบโตเฉลี่ย 18% ต่อปี (18%CAGR) จากการป.. [อ่านต่อ]
17 มกราคม 2563

อีไอซีปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 63 เป็น 2.7%

อีไอซีปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2563 เล็กน้อยจาก 2.8% เป็น 2.7% แม้การส่งออกจะมีแนวโน้มดีขึ้นบ้างตามความเสี่ยงระยะสั้นของสงครามการค้าที่ลดลง แต่อุปสงค์ในประเทศของภาคเอกชน จะยังชะลอตัวจากข้อจำกัดหลายด้าน                .. [อ่านต่อ]
13 มกราคม 2563

อุตสาหกรรมยางพาราไทยปี 2020 รับแรงกดดันจากราคาตลาดโลกที่ทรงตัวต่ำ และปัญหาเชิงโครงสร้างของไทย

อีไอซีคาดปี 2020 ราคายางพาราในตลาดโลกน่าจะยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำที่ 1.6-1.8 ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลกรัม โดยผลผลิตยางพาราโลก และการใช้ยางพาราโลก มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราเท่ากันที่ 2% จากปี 2019 ทั้งนี้ประเทศผู้ผลิตหลักทั้งไทย อินเดีย จีน และ CLMV มีผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น ยกเว้นมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ที่ผลผลิตลดลงจากการระบาดของโรคใบร่วง สำหรับการใช้ยางพาราในอุตสาหกรรมหลักอย่างยางล้อมีแนวโน้มทรงตัว ขณะที่การใช้ยางพาราในอุตสาหกรรมอื่นๆ มีแนวโน้มขยา.. [อ่านต่อ]
02 มกราคม 2563

ใครคือผู้ได้รับผลกระทบจากภาษีที่ดิน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ภาครัฐเตรียมจัดเก็บในปีนี้ (ใช้ทดแทนภาษีบำรุงท้องที่ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง) เน้นจัดเก็บตามมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยอัตราภาษีที่แตกต่างกันไปตามการใช้ประโยชน์ ซึ่งภาครัฐได้กำหนดข้อยกเว้นและข้อลดหย่อนให้กับผู้ถือครองที่ดิน เช่น เจ้าของบ้านหลังหลักผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย .. [อ่านต่อ]
19 ธันวาคม 2562

กนง. คงดอกเบี้ยต่อเนื่องในปี 2020 เสี่ยงด้านต่ำหากอุปสงค์ในประเทศฟื้นช้ากว่าคาด

                         - กนง. มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.25% จากแนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว “ต่ำกว่าที่ประเมินไว้” และ “ต่ำกว่าระดับศักยภาพ” รวมไปถึงอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำกว่ากรอบเป.. [อ่านต่อ]
18 ธันวาคม 2562

ความไม่แน่นอนจากประเด็นสงครามการค้าและ Brexit เริ่มลดลง

อีไอซีมองว่า ข้อตกลงการค้าระยะแรก (Phase-1 deal) ทำให้ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าโลก และผลกระทบของสงครามการค้าเริ่มลดลง สะท้อนจากอัตราภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ที่เก็บบนสินค้าจีนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักลดลงเหลือ 19.3% (เทียบกัน 23.8% หากไม่เกิด Phase-1 deal และ 21.0% ที่เก็บอยู่ในปัจจุบัน) .. [อ่านต่อ]
16 ธันวาคม 2562

อีไอซีมอง CLMV เติบโตชะลอลงจากการค้าโลก

เศรษฐกิจกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวีจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงราว 6-7% ในปี 2019 และ 2020 จากสถานการณ์การค้าโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนและการเติบโตที่ชะลอลงในประเทศเศรษฐกิจหลักส่งผลกระทบผ่านการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ชะลอตัว อย่างไรก็ดี การปรับโครงสร้างห่วงโ.. [อ่านต่อ]
13 ธันวาคม 2562

5 ข้อพบสะท้อนภาวะซบเซาของเศรษฐกิจภาคครัวเรือนไทย

                     - เศรษฐกิจภาคครัวเรือนไทยอยู่ในสภาวะซบเซา ทั้งรายได้และการใช้จ่ายเฉลี่ยลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี                      - สถานะทางการเงินของครัวเรือนเปราะบางมากขึ้น จากภาระหนี้ที่ยังเพิ่มขึ้น อัตราการออมที่ลดลง และกันชนทางการเงิน (financial cushion) ที่มีน้อยลง     &n.. [อ่านต่อ]
19 พฤศจิกายน 2562

GDP ไตรมาส 3 โตต่ำที่ 2.4%YOY EIC ลดคาดการณ์ GDP ปี 2019

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ปี 2019 ขยายตัวที่ 2.4%YOY จาก 2.3%YOY ในไตรมาสก่อนหน้า นับเป็นการ ขยายตัวในระดับต่ำแม้จะได้รับอานิสงสจ์ากปัจจัยฐานต่ำในช่วงปีก่อนหน้า ทั้งนี้การเติบโตแบบเทียบกับไตรมาส ก่อนหน้าแบบปรับฤดูกาล (%QoQ sa) พบว่าขยายตัวที่ 0.1% ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัว 0.4% สะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจยังคงชะลอต่อเนื่อง เศรษฐกิจไทยด้านการใช้จ่าย (Expenditure Approach) ยังถูกกดดันจากภาคส่งออกที่ยังคงหดตัว ประกอบกั.. [อ่านต่อ]
01 พฤศจิกายน 2562

Fed ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามคาด อีไอซีประเมินว่า Fed จะคงดอกเบี้ยต่อไปในช่วงที่เหลือของปีนี้

ในการประชุมเดือนตุลาคม 2019 Fed ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 bps จากแนวโน้มเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ยังไม่มีสัญาณฟื้นตัวชัดเจนนัก โดยคณะกรรมการ FOMC มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 bps จากกรอบ 2.00%-1.75% มาอยู่ที่กรอบ 1.75%-1.50% เนื่องจาก                1. พัฒนาการทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังไม่มีสัญญาณที่ดีขึ้นชัดเจนนัก เมื่อเทียบกับการประเมินของ FOMC ในร.. [อ่านต่อ]