การท่องเที่ยว
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 32 รายการ
26 พฤศจิกายน 2561

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผย ไตรมาส 4 ปี 2561 คนกรุงเทพฯ เที่ยวไทย คาดก่อให้เกิดรายได้ท่องเที่ยวมูลค่า 58,025 ล้านบาท

ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของทุกปี จะเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวของคนไทย ด้วยบรรยากาศและภูมิอากาศในหลายพื้นที่ที่เอื้อต่อการเดินทางท่องเที่ยว กอปรกับในช่วงท้ายปีจะมีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันและงานเทศกาลต่างๆ รวมถึงการจัดการแข่งขันกีฬา ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวจะคึกคักเป็นพิเศษ                  นอกจากนี้ ในปี 2561 นี้ รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในปร.. [อ่านต่อ]
05 กันยายน 2561

ผลวิจัยของวีซ่า คาดการณ์นักท่องเที่ยวชาวไทยมีแนวโน้มใช้จ่ายกับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นสูงสุด

การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบค่าเฉลี่ยโดยรวมของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียหรือทั่วโลก เกี่ยวกับงบค่าใช้จ่ายในการเดินทางของแผนการท่องเที่ยวครั้งต่อไป อ้างอิงจากผลสำรวจเกี่ยวกับแผนการท่องเที่ยวระดับโลกของวีซ่า (Visa Global Travel Intentions Study)  โดยผลสำรวจฉบับนี้ศึกษาเกี่ยวกับเทรนด์และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักเดินทางจำนวน 17,500 ราย จาก 27 ประเทศทั่วโลก   &n.. [อ่านต่อ]
15 สิงหาคม 2561

คลังเสนอขยายขอบเขตค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวสำหรับจังหวัดท่องเที่ยวรอง

  ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร.ที่กำหนดให้มีการปรับปรุงเงื่อนไขสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง หรือในเขตพื้นที่อื่นใด ที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น .. [อ่านต่อ]
31 กรกฎาคม 2561

ธปท. เผยส่งออก-ท่องเที่ยว หนุนเศรษฐกิจไทยโตต่อเนื่อง

นางสาวพรเพ็ญ สดศรีชัย ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจ ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน 2561 ขยายตัวต่อเนื.. [อ่านต่อ]
24 กรกฎาคม 2561

Overtourism ไทยจะรับมืออย่างไร? โดย อีไอซี ธนาคารไทยพาณิชย์

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยเติบโตเฉลี่ยสูงถึง 10.3% ต่อปีระหว่างปี 2008-2017 ซึ่งสูงกว่าอัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกที่ 4.1% ต่อปีในช่วงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยกลับกระจุกตัวเฉพาะในบางพื้นที่และล้นเกินขีดความสามารถในการรองรับ ซึ่งมีผลกระทบหลายด้าน.. [อ่านต่อ]
05 กรกฎาคม 2561

ผลสำรวจวีซ่า เผยคนไทยเที่ยวบ่อยกว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยเฉลี่ย

  หากกล่าวถึงการวางแผนท่องเที่ยวในอีกสองปีข้างหน้า ผลสำรวจเกี่ยวกับแผนการท่องเที่ยวระดับโลกของวีซ่า (Visa Global Travel Intentions Study) เผยให้เห็นว่านักเดินทางชาวไทยเตรียมขึ้นแท่นเดินทางไปต่างประเทศบ่อยที่สุดในโลก หากเทียบกับค่าเฉลี่ย โดยผลสำรวจฉบับนี้ศึกษาเกี่ยวกับเทรนด์และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักเดินทางจำนวน 17,500 รายจาก 27 ประเทศทั่วโลก และผลสำรวจยังชี้ให้เห็นว่าคนเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นแต่จำนวนวันในแต่ละทริปกลับ.. [อ่านต่อ]
28 มิถุนายน 2561

สศค. เผย ส่งออก-ท่องเที่ยว หนุนเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่อง

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในเดือนพฤษภาคม 2561 ขยายตัวได้ต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกสินค้า และการท่องเที่ยวที่ยังขยายตัวได้ดี ส่วนการลงทุนภาคเอกชนมีสัญญาณฟื้นตัว ประกอบกับรายได้.. [อ่านต่อ]
22 มิถุนายน 2561

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมิน นักท่องเที่ยวรัสเซียเที่ยวไทยสะดุดฟุตบอลโลกระยะสั้น แต่ทั้งปี 2561 คาดว่านักท่องเที่ยวรัสเซียจะเติบโตกว่าร้อยละ 19.2 หรือมีจำนวน 1.60 ล้านคน

ความต่อเนื่องของการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียเที่ยวไทยต้องสะดุดลงระยะหนึ่ง จากการที่ประเทศรัสเซียเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ทั้งนี้ จากข้อมูลสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2561 จำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยมี 802,.. [อ่านต่อ]
04 พฤษภาคม 2561

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมิน ตลาดนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางเที่ยวไทยปี 2561 อาจหดตัวจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการแข่งขัน 

ท่ามกลางภาพรวมของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยที่เติบโตดี แต่มีตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติจากภูมิภาคตะวันออกกลางที่จำนวนนักท่องเที่ยวหลายประเทศเดินทางมาเที่ยวไทยหดตัวลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ขณะที่ทิศทางตลาดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคตะวันออกกลางเที่ยวไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้   .. [อ่านต่อ]
30 เมษายน 2561

ธปท. เผยส่งออก-ท่องเที่ยว หนุนเศรษฐกิจโตต่อเนื่อง

นางสาวพรเพ็ญ สดศรีชัย ผู้อำนวยการสำนักวิเคราห์ภาวะเศรษฐกิจ ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในเดือนมีนาคม 2561 ขยายตัวต่อเนื่อง จากการส่งออกสินค้าและภาคการท่องเที่.. [อ่านต่อ]