ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 246 รายการ
17 ตุลาคม 2562

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อ 98 บจ. ในหุ้นยั่งยืน ปี 2562

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 โดยมีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่ได้รับคัดเลือก 98 บริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงพัฒนาการด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ บจ.ไทย .. [อ่านต่อ]
16 ตุลาคม 2562

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูล ช่วย บจ. เข้าใจเกณฑ์อย่างง่าย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยให้บริษัทจดทะเบียนเข้าถึงและเข้าใจกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทำให้เปิดเผยข้อมูลได้อย่างมั่นใจ มีประสิทธิภาพ ลดภาระต้นทุนการปฏิบัติงาน ช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลครบถ้วน รวดเร็ว  .. [อ่านต่อ]
11 ตุลาคม 2562

AWC เข้า SET50 และ SET100 เริ่มตั้งแต่ 16 ต.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำหลักทรัพย์ของบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) (AWC) ซึ่งจดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายวันแรกเมื่อ 10 ตุลาคม 2562 เข้าคำนวณดัชนี SET50 และ SET100 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป และนำหลักทรัพย์ของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (KKP) และบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) (BEAUTY) ออกจากองค์ประกอบของดัชนี SET50 และ SET100 ไปอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์สำรอง (Reserve List) ของแต่ละดัชนีตามล.. [อ่านต่อ]
07 ตุลาคม 2562

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งฝังรากฐานแนวคิดธุรกิจให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อยอดหลักสูตร SE101 สู่มหาวิทยาลัย ผ่านโครงการ “SET Social Impact SE101@University” แพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคม โดยปีนี้ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัยนำร่อง ได้แก่ ม. เกษตรศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ ม. แม่ฟ้าหลวง ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ ม. อุบลราชธานี มุ่งฝังรากฐานการเรียนรู้ นำแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมพัฒนาให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ พร้อมเป็นผู้สร้างการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน. .. [อ่านต่อ]
01 ตุลาคม 2562

Portfolio 20 หุ้นยั่งยืนไทยใน DJSI ให้ผลตอบแทนสูงกว่า SET Index ในระยะยาว

สถิติใหม่บริษัทจดทะเบียนไทย : 7 ผู้นำด้านความยั่งยืนของโลก                 บริษัทจดทะเบียนไทยทำสถิติใหม่ หลังการประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกที่เป็นองค์ประกอบใน Dow Jones Sustainability Indic.. [อ่านต่อ]
26 กันยายน 2562

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมหารือแนวทางเพื่อขับเคลื่อนตลาดทุน

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมประชุมเพื่อหารือเชิงนโยบายและแนวทางการทำงานร่วมกันรายไตรมาส ประจำปี 2562 เดินหน้าขับเคลื่อนตลาดทุน สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน เชื่อมโยงตลาดทุนในภูมิภาค และยกระดับงานด้านปฏิบัติการเพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ .. [อ่านต่อ]
24 กันยายน 2562

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึก ก.ล.ต. เปิดตัว One-Stop Service ให้คำปรึกษา บจ. และผู้สนใจระดมทุนครบจบในที่เดียว

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จับมือ ก.ล.ต.  เปิดโครงการ One-Stop Service ภายใต้กลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ “Creating Partnership Platform to Drive Inclusive Growth” บูรณาการการทำงาน สร้างแพลตฟอร์มให้บริการแบบครบวงจรแก่บริษัทจดทะเบียน บริษัทที่สน.. [อ่านต่อ]
23 กันยายน 2562

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึกเคลียร์สตรีมสร้างมิติใหม่ของกองทุนรวมในโลกไร้พรมแดน เริ่ม 23 ก.ย. นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ “เคลียร์สตรีม” ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นานาชาติระดับโลกในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน เชื่อมต่อระบบกองทุนรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ “FundConnext” เข้ากับระบบ “Vestima” ของเคลียร์สตรีม เปิดโอกาสให้คนไทยลงทุนกองทุนรวมชั้นนำของโลกได้ง่ายและสะดวกขึ้น และยังเป็นช่องทางให้ผู้ลงทุนในต่างประเทศกว่า 50 ประเทศ เข้าถึงกองทุนรวมไทยที่บริหารโดยบริษัทจัดการลงทุนไทยผ่านการชำระเงินระหว่างประเทศกับธนาคาร.. [อ่านต่อ]
16 กันยายน 2562

7 บจ. ไทยครองแชมป์ความยั่งยืน ดัชนี DJSI

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) โดดเด่นด้านความยั่งยืนในระดับโลก ล่าสุดการประกาศรายชื่อบริษัทที่เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ประจำปี 2562  บจ. ไทย 20  แห่ง ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนี DJSI โดย ADVANC เป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเข้าใหม่ในปีนี้  และในจำนวนนี้ 7 บจ. ไทยมีคะแนนเป็นที่หนึ่งใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม  และ 11 บจ. อยู่ในกลุ่มดัชนี DJSI World&nb.. [อ่านต่อ]