BKI
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 64 รายการ
04 ตุลาคม 2562

BKI มอบสินไหม PA 1st Senior

นางสาวจิรัญญา ใจกล้า (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการสาขาร้อยเอ็ด บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st Senior จำนวน 1,200,000 บาท ให้แก่นายหนูเจน สุ่มมาตย์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้รับ.. [อ่านต่อ]
28 กันยายน 2562

BKI บริจาคโลหิต-อวัยวะ

นายอานนท์ วังวสุ (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ร่วมให้กำลังใจแก่พนักงานและประชาชนทั่วไป และขอบคุณที่ได้มาร่วมบริจาคโ.. [อ่านต่อ]
16 สิงหาคม 2562

BKI ปลื้มเบี้ยครึ่งปีแรกเติบโต 19% คาดสิ้นปี 62 เบี้ยทะลุเป้า 2 หมื่นล้าน

กรุงเทพประกันภัยเผยผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกมีเบี้ยประกันภัยรับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 19 คาดสิ้นปี 62 บรรลุเป้าหมาย 20,000 ล้านบาทอย่างแน่นอน โดยเน้นการรับประกันภัยอย่างมีคุณภาพและควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวด พร้อมกับการลงทุนพัฒนาด้านเทคโนโลยีเสริมบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าและคู่ค้า .. [อ่านต่อ]
15 สิงหาคม 2562

BKI มอบสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคล

นายประยูร แน่งน้อย (ซ้าย) ผู้จัดการสาขาสระบุรี ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวนเงิน 420,000 บาท ให้แก่ นางสังเวียน โชติสังข์ .. [อ่านต่อ]
25 มิถุนายน 2562

BKI มอบสินไหมทดแทน 1.2 ล้านบาท

นางสุรีย์พร สีอุไรย์ (ขวา) ผู้จัดการสาข.. [อ่านต่อ]
06 มิถุนายน 2562

BKI ครองอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินระดับ A- (Excellent) อย่างต่อเนื่อง

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Financial Strength Rating) ณ วันที่ 24พฤษภาคม 2562จากสถาบันการจัดอันดับทางการเงินชั้นนำของโลก A.M. Best Company ซึ่งเป็นสถาบันที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันวินาศภัยและประกันชีวิตมากที่สุด .. [อ่านต่อ]
04 มิถุนายน 2562

BKI มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน (ที่ 3 จากขวา) กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร และ นายสุชาติ จิรายุวัฒน์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI .. [อ่านต่อ]
17 พฤษภาคม 2562

BKI ส่งเสริมการศึกษา

นายวีระชัย ศรีเพชระกุล (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษา ให้แก่ตัวแทนองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์.. [อ่านต่อ]