crowdfunding
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 3 รายการ
22 พฤษภาคม 2562

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์รองรับการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์รองรับการเสนอขายหุ้นกู้ผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง ช่วยเพิ่มช่องทางการระดมทุนสำหรับกิจการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ               นางพราวพร เสนาณรงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะก.. [อ่านต่อ]
11 มกราคม 2562

ก.ล.ต. เพิ่มทางเลือกระดมทุนให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพด้วยหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์และร่างประกาศเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นกู้ผ่านผู้ให้บริการระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์แบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding) ด้วยแ.. [อ่านต่อ]
25 กรกฎาคม 2560

ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์ Crowdfunding รองรับการใช้เทคโนโลยีจัดการเงินค่าจองซื้อหุ้นและการมีตลาดรอง

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงเกณฑ์การเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (crowdfunding) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ funding portal สามารถนำเทคโนโลยี เช่น blockchain/smart contract มาจัดการเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ หนุน startups และ SMEs เข้าถึงแหล่งเงิน พร้อมเปิดช่องให้มีตลาดรองที่สะดวกขึ้น .. [อ่านต่อ]