BAM
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 6 รายการ
04 ตุลาคม 2562

BAM เผย 3 ยุทธศาสตร์ย้ำจุดแข็ง พร้อมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

  BAM ย้ำจุดแข็งผู้นำธุรกิจบริหารสินทรัพย์รายใหญ่ที่สุดของไทย พร้อมเปิด 3 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างยั่งยืน นางทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ห.. [อ่านต่อ]
19 สิงหาคม 2562

BAM ยื่นไฟลิ่ง เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้นIPO

  บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  ประสงค์จะระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย BAM และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน(FIDF)ได้ยื่นไฟลิ่งเพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO จำนวนรวมกันไม่เกิน 1,765ล้านหุ้น (รวมหุ้นจัดสรรส่วนเกิน)โดย BAM จะนำเงินที่ได้มาใช้เพื่อขยายธุรกิจบริหารจัดการNPLNPA ชำระคืนเงินกู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ชูจุดแข็งการเป็นบริษัทบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ใหญ.. [อ่านต่อ]
14 ธันวาคม 2561

ธอส. เดินหน้าพัฒนาคุณภาพสินทรัพย์ ขาย NPL มูลหนี้ 1,012 ล้านบาท ให้ BAM รับบริหาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด หรือ BAM ร่วมลงนามสัญญาจำหน่ายสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ปี 2561 มูลค่าเงินต้นคงค้างรวม 1,012 ล้านบาท ช่วยให้ NPL ธอส. ลดลง 0.09% ตามแผนการพัฒนาคุณภาพสินทรัพย์ ด้าน BAM พร้อมรับบริหารต่อ เตรียมแจ้งให้ลูกค้ารับทราบ เพื่อเข้ามาเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ มุ่งเน้นวิธีการเจรจาประนีประนอม เพื่อหาข้อยุติที่ได้รับ.. [อ่านต่อ]
15 มิถุนายน 2561

BAM รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการต่อต้านทุจริต

ทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการบริษัท บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน ) BAM รับมอบประกาศนียบัตร จากคุณประสัณห์ เชื้อพานิช กรรมการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand ‘s Private Sector Collective Action Coalition A.. [อ่านต่อ]
07 มิถุนายน 2561

BAM แต่งตั้ง “สมพร มูลศรีแก้ว” นั่งเก้าอี้เอ็มดี

คณะกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ให้แต่งตั้ง นายสมพร มูลศรีแก้ว ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561เป็นต้นไป .. [อ่านต่อ]
17 ตุลาคม 2560

ธอส. เทขาย NPL มูลหนี้ 6,971 ล้านบาท BAM รับบริหารต่อพร้อมเร่งเจรจาลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด หรือ BAM ร่วมลงนามสัญญาจำหน่ายสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL) ปี 2560 มูลค่าเงินต้นคงค้างรวม 6,971 ล้านบาท ช่วยลด NPL ธอส. ลงเหลือ 4.61% ของยอดสินเชื่อคงค้าง หรือลดลง 0.68% ด้าน BAM พร้อมรับบริหารต่อ เตรียมแจ้งให้ลูกค้ารับทราบ เพื่อเข้ามาเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ มุ่งเน้นวิธีการเจรจาประนีประนอม เพื่อหาข้อยุติที่.. [อ่านต่อ]