ธุรกิจครอบครัว
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 6 รายการ
06 พฤศจิกายน 2562

PwC ชี้ธุรกิจครอบครัว ควรเชื่อใจผู้บริหารรุ่นใหม่

รายงานฉบับใหม่ของ PwC เปิดเผยว่า NextGens มองว่าตัวเองเป็นตัวแทนของการพลิกโฉมสู่ความเป็นดิจิทัล แต่ต้องการแรงสนับสนุนและความไว้วางใจจากผู้นำรุ่นปัจจุบัน                 ผลสำรวจ Global NextGen Survey 2.. [อ่านต่อ]
02 สิงหาคม 2562

บันได 8 ขั้น สู่ความสำเร็จ

คอลัมน์ Famil Business Society โดย นวพล วิริยะกุลกิจ   ขั้นตอนการสร้างความ “เปลี่ยนแปลงแบบองค์รวม” จะช่วยลดความขัดแย้งหรือแรงต้าน ซึ่งแบ่งเป็น 8 ขั้น ซึ่งโอกาสที่องค์กรนั้นจะสำเร็จและอยู่รอดได้ในระยะยาวจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยทีเดียว .. [อ่านต่อ]
01 ตุลาคม 2561

“บริษัทโฮลดิ้ง” ทางออกลดปัญหาธุรกิจครอบครัว

ธุรกิจครอบครัวเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ผลสำรวจของ PWC ระบุว่าการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจมาจากธุรกิจครอบครัวในสัดส่วน 70-90% ของจีดีพีโลก และสำหรับประเทศไทยแม้จะไม่มีการรวบรวมเอาไว้แต่รายได้ของธุรกิจครอบครัวมีมูลค่ารวมกันเกือบ 20 ล้านล้านบาท และธุรกิจมากกว่าครึ่งของประเทศยังเป็นธุรกิจครอบครัวแทบทั้งสิ้น แต่สิ่งที่ธุรกิจครอบครัวต้องเผชิญเป็นส่วนใหญ่คือเรื่องความขัดแย้งของบรรด.. [อ่านต่อ]
15 ธันวาคม 2560

“ช่องว่างระหว่างวัย” ปัญหาใหญ่ของธุรกิจครอบครัว PwC แนะใช้กลยุทธ์ 5Cs สู่ความสำเร็จ

PwC เผยผู้บริหารธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่ทั่วโลกเชื่อกลยุทธ์ที่สอดรับกับยุคดิจิทัลจะนำพากิจการสู่ความสำเร็จ แต่ช่องว่างระหว่างวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความคิดเห็นที่แตกต่างกันในการลงทุนด้านเทคโนโลยี ยังเป็นปัญหาใหญ่ของผู้บริหารทั้งสองรุ่น ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการประยุกต์ใช้ดิจิทัลและนวัตกรรมที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการเจริญเติบโตขององค์กร ด้านทายาทผู้นำรุ่นใหม่ของไทยก็ประสบปัญหาในการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจสู่ดิจิทัลเช่นกันหลังเห็นต่างกับผู้นำรุ่นพ่อ.. [อ่านต่อ]
01 พฤศจิกายน 2560

เครดิต สวิส เผยธุรกิจครอบครัวมีผลประกอบการโดดเด่น แซงหน้าตลาดอื่นในทุกภูมิภาคและประเภท

สถาบันวิจัยเครดิต สวิส เผยรายงานเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวทั่วโลกฉบับที่ 3 วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุนสำหรับบริษัทประเภทธุรกิจครอบครัว พร้อมเผยว่า ธุรกิจครอบครัวมีผลประกอบการโดดเด่น แซงหน้าตลาดตราสารทุนอื่นๆ ในทุกภูมิภาคและทุกประเภทโดยเฉลี่ยถึงร้อยละ 3.9 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา .. [อ่านต่อ]
24 กุมภาพันธ์ 2560

4 เหตุผลที่ทำให้คนคิดต่างกัน..

คอลัมน์ Family Business Societ โดย : นวพล วิริยะกุลกิจ ความไม่เข้าใจกันของคนในครอบครัวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติ ยิ่งครอบครัวที่ทำธุรกิจร่วมกันด้วยแล้วยิ่งเพิ่มพื้นที่ๆจะ “ชน” กันมากขึ้นเป็นธรรมดา แต่อย่ายอมให้ความไม่เข้าใจกันนั้นลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในครอบครัว  และเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องสาเหตุที่.. [อ่านต่อ]