เกษตรกร
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 53 รายการ
04 กันยายน 2562

ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรเดือนกันยายน

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร เดือนกันยายน โดยข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว น้ำตาลทรายดิบมันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมันมีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้น ด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพาราแผ่นดิบ สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม มีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลง .. [อ่านต่อ]
03 กันยายน 2562

ธ.ก.ส.เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพายุโพดุล

ธ.ก.ส. เตรียมพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจาก 'พายุโพดุล”ทั้งกรณีฉุกเฉินและการช่วยเหลือฟื้นฟูหลังประสบภัย พร้อมช่วยเหลือด้านภาระหนี้สินด้วยการขยายระยะเวลาระดมกำลังสาขาในพื้นที่จัดถุงยังชีพช่วยเหลือแล้วกว่า 20,000 ถุงพร้อมสนับสนุนศูนย์อพยพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น แจ้งเกษตรกรหากมีปัญหารีบติดต่อ  ธ.ก.ส. ในพื้นที่ได้ทันที .. [อ่านต่อ]
14 พฤษภาคม 2562

ธ.ก.ส. พร้อมจ่ายสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม วงเงิน 15,000 ล้านบาท  

  ธ.ก.ส. พร้อมจ่ายสินเชื่อปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรสู่ความยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตดั้งเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วงเงิน 15,000 ล้านบาท .. [อ่านต่อ]
03 พฤษภาคม 2562

ศูนย์วิจัยธ.ก.ส. เผยคาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรเดือน พ.ค.

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรเดือนพฤษภาคมทั้ง ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว น้ำตาลทรายดิบ ยางพาราแผ่นดิบและสุกร มีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้น ด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังปาล์มน้ำมันกุ้งขาวแวนนาไมมีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลง .. [อ่านต่อ]
27 มีนาคม 2562

ธ.ก.ส.พร้อมโอนเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน

ธ.ก.ส. พร้อมโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน เพิ่มเติมอีกกว่าแสนราย วงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ตั้งแต่ 26 มีนาคม 62  .. [อ่านต่อ]
14 กุมภาพันธ์ 2562

ความคืบหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบ

สรรพสามิตจัดส่งข้อมูลให้ ยสท. เตรียมใช้งบกลางเพื่อจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบรอบแรก จำนวนมากว่า 4,000 ราย                      &nb.. [อ่านต่อ]
10 มกราคม 2562

KResearch เผย รายได้เกษตรกรปี 2562 ... มาตรการของภาครัฐยังคงมีบทบาทสำคัญ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรของไทยในปี 2562 อาจจะยังคงถูกกดดัน โดยมีสาเหตุสำคัญจากปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่ยังอยู่ในระดับสูง แม้คาดว่าจะเกิดปรากฎการณ์เอลนีโญที่สร้างความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรในช่วงต้นปี และแรงฉุดจากความต้องการจากจีนที่ชะลอลง ทำให้ราคาสินค้าเกษตรน่าจะหดตัวร้อยละ 0.2-0.6 (YoY) ส่งผลให้รายได้เกษตรกรในปี 2562 อาจหดตัวร้อยละ 4-0.8 (YoY) จากที่ขยายตัวร้อยละ 0.2 ในปี 2561 ศูนย์วิจัยกส.. [อ่านต่อ]
04 มกราคม 2562

ธ.ก.ส.พร้อมช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบภัยพายุปาบึก

ธ.ก.ส. เตรียมพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจาก 'พายุโซนร้อนปาบึก”ทั้งการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน การช่วยเหลือฟื้นฟูหลังประสบภัย และการช่วยเหลือด้านภาระหนี้สิน   ระดมกำลังสาขาในพื้นที่จัดถุงยังชีพพร้อมสนับสนุนศูนย์อพยพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น แจงเกษตรกรอย่ากังวลใจ  ธ.ก.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างและช่วยเหลืออย่างเต็มที่  .. [อ่านต่อ]
28 ธันวาคม 2561

ธ.ก.ส. เริ่มโอนเงินช่วยเหลือชาวสวนยางพารา และปาล์มน้ำมันตามนโยบายรัฐบาล

  ธ.ก.ส.พร้อมขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา และปาล์มน้ำมัน วงเงินกว่า20,000 ล้านบาท เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดค่าครองชีพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง และชาวสวนปาล์มน้ำมัน .. [อ่านต่อ]
25 ธันวาคม 2561

ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. เผยผลสำรวจความสุขเกษตรกรไทยเพิ่มขึ้น

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. เผยผลการสำรวจระดับความสุขของเกษตรกรไทยทั่วประเทศ  ใน 6 มิติ ทั้งครอบครัว สังคม สุขภาพ งาน การเงินและความรู้ ส่งผลให้ความสุขมวลรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว โดยเฉพาะภาคตะวันออก ครองแชมป์สุขที่สุด เป็นผลจากราคาสินค้าภาคเกษตรมีการขยายตัวสูงขึ้น และการได้รับความช่วยเหลือจากนโยบายรัฐบาล   .. [อ่านต่อ]