กลุ่มซีไอเอ็มบี
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 5 รายการ
29 พฤษภาคม 2562

กลุ่มซีไอเอ็มบีประกาศกำไรก่อนหักภาษี ไตรมาสแรก 2562 จำนวน 1.6 พันล้านริงกิต

ซีไอเอ็มบี กรุ๊ป โฮลดิ้ง เบอร์ฮาด (“ซีไอเอ็มบีกรุ๊ป” หรือ “กรุ๊ป”) ประกาศกำไรก่อนหักภาษีจำนวน 1.60 พันล้านริงกิตในไตรมาสแรก 62โดยถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน กำไรก่อนภาษีลดลง 8.0% จากรายได้จากการปฏิบัติงานที่ลดลง และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 7.5% .. [อ่านต่อ]
22 ตุลาคม 2561

กลุ่มซีไอเอ็มบี แต่งตั้ง ดาตุก์ โมห์ นาเซียร์ อาหมัด ประธานกรรมการ

กลุ่มซีไอเอ็มบีรายงานข่าวว่า Bank Negara Malaysia หรือ ธนาคารกลางแห่งประเทศมาเลเซีย ได้อนุมัติการแต่งตั้ง ดาตุก์ โมห์ นาเซียร์ อาหมัด ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการกลุ่มซีไอเอ็มบี มีผลวันที่ 20 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป   .. [อ่านต่อ]
29 สิงหาคม 2561

กลุ่มซีไอเอ็มบี ประกาศกำไรสุทธิครึ่งแรกปี 2561 ราว 2.63 หมื่นล้านบาท เติบโต 44% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

               รายงานข่าวจากกลุ่มซีไอเอ็มบี แจ้งว่า กลุ่มซีไอเอ็มบี ได้ประกาศผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2561 โดยมีกำไรสุทธิที่ 3.29 พันล้านริงกิต คิดเป็นอัตราเติบโต 44% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายการสำคั.. [อ่านต่อ]
11 มกราคม 2561

กลุ่มซีไอเอ็มบีและกลุ่มพรินซิเพิล ประกาศปรับสัดส่วนการถือหุ้นร่วมกันในบริษัทร่วมทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กลุ่มซีไอเอ็มบี ประกาศในว่า ได้มีการลงนามในข้อตกลงร่วมกันกับกลุ่มพรินซิเพิล ไฟแนนเชียลในการเพิ่มสัดส่วนของการถือหุ้นของกลุ่มพรินซิเพิลในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิลและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิสลามิก  ซึ่งข้อตกลงดังกล่าว จะส่งผลให้กลุ่มพรินซิเพิลถือหุ้นในสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 60 และกลุ่มซีไอเอ็มบีถือหุ้นร้อยละ 40  โดยทั้งสองบริษัทจะยังคงมีส่วนร่วมในการบริหารง.. [อ่านต่อ]
29 พฤศจิกายน 2560

กลุ่มซีไอเอ็มบี ประกาศกำไรสุทธิงวด 9 เดือนปี 2560 จำนวน 3,410 ล้านริงกิต

  ซีไอเอ็มบี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เบอร์ฮาด (“กลุ่มซีไอเอ็มบี” หรือ “กลุ่มฯ”) ประกาศผลกำไรก่อนภาษีงวด9เดือน ปี 2560 จำนวน 4,570ล้านริงกิต โดยมีรายได้จากการดำเนินงานสูงขึ้นร้อยละ 11.6ซึ่งส่งผลให้กลุ่มฯมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักสำรองฯเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.9 และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.0มาอยู่ที่ 3,410ล้านริงกิต โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น38.1 เซ็น ในขณะที่อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคำนวณเป็นอัตราส่วนเต็มป.. [อ่านต่อ]