ธุรกิจไทย
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 2 รายการ
15 ธันวาคม 2560

คณะบัญชีฯ จุฬาฯ ฟันธง!! Fintech เสริมศักยภาพ ไม่ทำลายล้าง

Fintech นวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน ได้คืบคลานเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในทุกขณะ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ฟันธงธุรกิจไทยปี 2561 กับหัวข้อ Finance 2020 and Beyond ว่า Fintech จะเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันการเงินเกิดการปรับตัวและนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า .. [อ่านต่อ]
14 ธันวาคม 2560

จุฬาฯ ฟันธงธุรกิจไทยปี 2561 ชี้การเปลี่ยนแปลง...สร้างโอกาสเติบโต

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฟันธงธุรกิจไทยปี 2561 ที่ยังเติบโตต่อเนื่องได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจส่งออก รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนของภาครัฐ ในขณะที่ธุรกิจที่มีแนวโน้มถดถอยในปีหน้า ได้แก่ ธุรกิจมีเดียบันเทิง ธุรกิจการเงิน ธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม ธุรกิจค้าปลีก ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โครงสร้างประชากร พฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นต้น  พร้อมชี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทุกธุรกิ.. [อ่านต่อ]