FCD
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 2 รายการ
06 พฤศจิกายน 2562

ธปท. ออก 4 แนวทางปรับปรุงเกณฑ์เอื้อเงินทุนไหลออก มีผล 8 พ.ย.62

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่อเอื้อให้เงินทุนไหลออกและลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาท เนื่องจากภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่ความไม่สมดุลของเงินทุนเคลื่อนย้ายกดดันให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นกระทรวงการ.. [อ่านต่อ]
12 มกราคม 2561

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ-ธปท. หนุนธุรกิจใช้จังหวะบาทแข็งนำเข้าเครื่องจักร เพิ่มศักยภาพการผลิต ลดต้นทุน

นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า วันนี้ (12 ม.ค.) คณะผู้บริหารของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศ (สรท.) ได้เข้าพบผู้ว่าการ ธปท. เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ค่าเงินและแนวโน้มการปรับตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า สาระสำคัญดังนี้ 1. การแข็งค่าขึ้นของเงินบาทและสกุลเงินในภูมิภาคตั้งแต่ต้นปี 2560 มาจากปัจจัยการอ่อนค่าของเงินดอ.. [อ่านต่อ]