ทีทีดับบลิว
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 1 รายการ
02 มีนาคม 2561

TTW แต่งตั้ง “วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์” เป็น กรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW มีมติแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงการสิ้นสุดสัญญาจ้าง ของตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และรับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล ของ “ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์” สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติแต่งตั้ง “วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์” รับไม้ต่อในตำแหน่งเดียวกัน ทั้งนี้ ตั.. [อ่านต่อ]