ยกเว้นค่าธรรมเนียม
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 2 รายการ
11 มกราคม 2562

ไทยประกันชีวิต พร้อมช่วยเหลือลูกค้าประสบภัยปาบึก ยกเว้นค่าธรรมเนียม-ยืดระยะผ่อนผันชำระเบี้ยอีก 60 วัน

ไทยประกันชีวิตรุดออกมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกัน ผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกยืดเวลาผ่อนผันชำระเบี้ยฯอีก 60 วัน พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตรผู้เอาประกันหรือกรมธรรม์ใหม่ กรณีสูญหายหรือชำรุด                .. [อ่านต่อ]
17 เมษายน 2561

ครม.ไฟเขียวยกเว้นภาษี-ค่าธรรมเนียม เปิดช่องรวมกิจการธนาคารพาณิชย์

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการ ร่าง พ.ร.ฎ.ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ.... หรือมาตรการเพื่อสนับสนุนการควบรวมธนาคารพาณิชย์ไทย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ.. [อ่านต่อ]