ก.ล.ต.
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 264 รายการ
21 มีนาคม 2562

ก.ล.ต. อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ กระชับความร่วมมือในภูมิภาคผ่านแนวทางการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน

หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เห็นพ้องแนวทางการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน มีทิศทางชัดเจนในการยกระดับระบบนิเวศตลาดทุน พร้อมทั้งริเริ่มให้มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิก รองรับการเติบโตของสินทรัพย์ดิจิทัลในยุคปัจจุบัน  .. [อ่านต่อ]
20 มีนาคม 2562

ก.ล.ต. ให้คณะกรรมการชุดใหม่ของ IFEC เร่งดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยจัดทำงบการเงินโดยเร็ว

ตามที่บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ว่างลง และ IFEC ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเพื่อเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระท.. [อ่านต่อ]
14 มีนาคม 2562

ก.ล.ต. ระดมความเห็นร่างประกาศการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้หรือประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ให้มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ และเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระที่ดูแลประโยชน์โดยรวมของสาธารณะ (public independent director) .. [อ่านต่อ]
13 มีนาคม 2562

ก.ล.ต. เพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการสาขาและผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน 10 ปี

          ก.ล.ต. เพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการสาขาและผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนางณัฎนิชา ปาระมี ขณะกระทำความผิดสังกัด บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) (บล. แอพเพิล เวลธ์) เป็นเวลา 10 ปี ฐานกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ล.. [อ่านต่อ]
08 มีนาคม 2562

ทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาฯ ก.ล.ต. แจ้งลาออก มีผล 1 มิ.ย.นี้

นางทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ ก.ล.ต. แจ้งความประสงค์ขอลาออก ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้อนุมัติการลาออกแล้ว มีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2562           &nb.. [อ่านต่อ]
08 มีนาคม 2562

ก.ล.ต. ระดมความเห็นร่างประกาศการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล  

  ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เพื่อให้มีความยืดหยุ่น ไม่เป็นอุปสรรค และสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจที่มีความหลากหลาย โดยยังคงมาตรฐานและคุณภาพในการประกอบธุรกิจที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ .. [อ่านต่อ]
08 มีนาคม 2562

ทรัสต์ AIMIRT ยื่นไฟลิ่งต่อก.ล.ต. ลงทุน 4 ทรัพย์สินศักยภาพสูง

  เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ ผู้จัดการกองทรัสต์อิสระรายแรกในประเทศไทย เดินหน้ายื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งที่ 1 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อเข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สิน 4 โครงการ รวมมูลค่าไม่เกิน 4,300 ล้านบาท ทั้งจากผู้จำหน่ายทรัพย์สินรายเดิมและรายใหม่ ชูจุดเด่นลงทุนในทรัพย์สินคุณภาพในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลาย ทั้งห้องเย็น คลังสินค้า และถังเก็บสาร.. [อ่านต่อ]
07 มีนาคม 2562

ก.ล.ต. เตือนประชาชนระวังถูกชักชวนให้ลงทุนกับบริษัท แฮช บีเอ็กซ์ โกลบอล จำกัด  

  ก.ล.ต. เตือนประชาชนใช้ความระมัดระวัง หากถูกชักชวนให้ลงทุนในบริษัท แฮช บีเอ็กซ์ โกลบอล จำกัด (HashBX Global Co.,Ltd)                ตาม.. [อ่านต่อ]
01 มีนาคม 2562

ก.ล.ต. เผยแนวคิดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายงานข้อมูลการซื้อขายและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการในการนำส่งข้อมูลต่อ ก.ล.ต. สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม  ในการติดตามและกำกับดูแล รวมถึงลดภาระการนำส่งข้อมูลเป็นรายกรณี .. [อ่านต่อ]
28 กุมภาพันธ์ 2562

ก.ล.ต. ปรับปรุงรายชื่อคริปโทเคอร์เรนซีสำหรับลงทุนใน ICO และเทียบราคาสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นในศูนย์ซื้อขาย

ก.ล.ต. ปรับปรุงรายชื่อคริปโทเคอร์เรนซีที่สามารถใช้ลงทุนใน ICO ได้ หรือที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถใช้ในการเทียบราคาสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ โดยปัจจุบันมี 4 ตัว ได้แก่ Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) Ripple (XRP) และ Stellar (XLM) พร้อมย้ำการประกาศรายชื่อคริปโทเคอร์เรนซีดังกล่าวไม่ใช่การรับรองสถานะให้เป็นเงินที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายแต่อย่างใด   .. [อ่านต่อ]