ก.ล.ต.
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 398 รายการ
17 มกราคม 2563

ก.ล.ต. สนับสนุนภาคธุรกิจเปิดทางผู้ลงทุนไทยลงทุนต่างประเทศได้สะดวกขึ้น

ก.ล.ต. เห็นชอบแนวทางการปฏิบัติงานซื้อขายผลิตภัณฑ์ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เพื่อลดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกในการลงทุนต่างประเทศ อาทิ หุ้น ตราสารหนี้ กองทุนรวม และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเป็นการซื้อขายผ่านผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางของไทย สอดคล้องนโยบาย ก.ล.ต. ที่สนับสนุนให้ผู้ลงทุนไทยมีทางเลือกใช้บริการในการลงทุนเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ต้องการ  .. [อ่านต่อ]
14 มกราคม 2563

ก.ล.ต. ไทย ร่วมมือ ก.ล.ต. ฮ่องกง เชื่อมตลาดทุนตามนโยบายรัฐบาล

ก.ล.ต. ไทยประชุมร่วมกับ ก.ล.ต. ฮ่องกง (SFC) พร้อมด้วย ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKEX) และกระทรวงการคลังฮ่องกง (Financial Services & the Treasury Bureau) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมฮ่องกง โดยได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกันด้านตลาดทุนตามกรอบบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือที่รัฐบาลไทย และฮ่องกง ลงนามเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 .. [อ่านต่อ]
09 มกราคม 2563

ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้น MACO ไปใช้สิทธิออกเสียง กรณีเข้าซื้อ Hello LED

ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้น MACO ไปใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากรณีบริษัทจะเข้าซื้อหุ้น Hello LED เจ้าของสิทธิการเช่าสื่อโฆษณาบิลบอร์ดและดิจิทัล LED มูลค่า 1,950 ล้านบาท โดยจะจัดหาแหล่งเงินทุนจากการเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ PLANB รวมทั้งจะเข้าทำสัญญากับ PLANB เพื่อให้สิทธิบริหารจัดการสื่อโฆษณาในไทย ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าไม่เหมาะสมและผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติ .. [อ่านต่อ]
08 มกราคม 2563

ก.ล.ต.- ตลท.แนะนักลงทุนติดตามข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ดัชนีหุ้นไทยช่วงนี้มีความผันผวนตามสภาวะปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ซึ่งเป็นปัจจัยใหม่และควบคุมไม่ได้ แต่บริษัทจดทะเบียน (บจ.).. [อ่านต่อ]
03 มกราคม 2563

ก.ล.ต. แต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการแต่งตั้ง นางสาวเสาวนีย์ สุวรรณรงค์ เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ สายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายตลาดทุน โดยดูแลงานฝ่ายส่งเสริมความรู้ตลาดทุนและศูนย์ประสานงานต่างจังหวัด ฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบา.. [อ่านต่อ]
26 ธันวาคม 2562

ก.ล.ต.อนุมัติไฟลิ่ง “เซ็นทรัล รีเทล” พร้อมเดินหน้าขายหุ้น IPO

บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น หรือ ‘CRC’ประกาศข่าวดีเตรียมต้อนรับปีใหม่ของทศวรรษใหม่พร้อมเดินหน้าเสนอขายหุ้น IPO ครั้งประวัติศาสตร์ หลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง)และมีผลใช้บังคับเป็นที่เรียบร้อยในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 .. [อ่านต่อ]
25 ธันวาคม 2562

ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงเกณฑ์ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นแนวคิดในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและลดภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจ                สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์.. [อ่านต่อ]
20 ธันวาคม 2562

ก.ล.ต. เปิดเผยผลประชุมคณะทำงาน SME/Startup ได้ข้อสรุปเบื้องต้นเกณฑ์ตลาดรอง

ก.ล.ต. เปิดเผยผลการประชุมคณะทำงานเสริมสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจเริ่มต้น กิจการเงินร่วมลงทุน นิติบุคคลร่วมลงทุน สู่ตลาดทุนไทย (คณะทำงาน SME Startup PE VC) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการระดมทุนและการซื้อขายเปลี่ยนมือหุ้นเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพในตลาดรอง โดยมีข้อสรุปดังนี้ .. [อ่านต่อ]
18 ธันวาคม 2562

SCGP ยื่น Filing แก่ ก.ล.ต.

SCGP ผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต                  บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (“SCGP”) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย.. [อ่านต่อ]
18 ธันวาคม 2562

ก.ล.ต. จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาข้อมูล audit adjustments ของบริษัทจดทะเบียน

ก.ล.ต. จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาข้อมูลรายการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอให้บริษัทจดทะเบียน (บจ.) แก้ไขงบการเงินสำหรับการตรวจสอบงบการเงินงวดปี 2561 (audit adjustments) ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของไทย เพื่อให้ผู้บริหารและกรรมการตรวจสอบของ บจ. มีองค์ความรู้เกี่ยวกับรายการบัญชีที่ บจ. มักบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง และผู้สอบบัญชีจำเป็นต้องให้แก้ไข รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพรายงานทางการเงินในตลาดทุนให้ดียิ่งขึ้น  .. [อ่านต่อ]