ก.ล.ต.
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 292 รายการ
19 มิถุนายน 2562

ก.ล.ต. เปิด “คลินิก” ให้คำปรึกษาเพื่อขออนุญาตทำธุรกิจและระดมทุนตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ

ก.ล.ต. เปิดคลินิกบริการให้คำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และการระดมทุนตาม พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจสามารถ โทรสอบถาม Help Center 1207 กด 4 ในการขอคำแนะนำ หรือนัดหมายพบเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. เพื่อขอรับคำปรึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย .. [อ่านต่อ]
18 มิถุนายน 2562

หารือความร่วมมือยกระดับการกำกับดูแลคุณภาพการสอบบัญชีทั้งระบบ

การประชุมหารือความร่วมมือในการยกระดับการกำกับดูแลคุณภาพการสอบบัญชีทั้งระบบ โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) เป็นประธาน อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ และคณะผู้บริหาร ก.ล.ต. เข้าร่วม ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ .. [อ่านต่อ]
14 มิถุนายน 2562

ก.ล.ต. รับฟังความเห็นจากผู้ลงทุน กรณีเกณฑ์เปิดซื้อขายหุ้น “SP”

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ รองเลขาธิการ และนายศักรินทร์ ร่วมรังษี ผู้ช่วยเลขาธิการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH ประมาณ 90 คน เข้าพบเพื่อแส.. [อ่านต่อ]
10 มิถุนายน 2562

เลขาฯ ก.ล.ต. เผย 10 นโยบายสำคัญ พัฒนาขับเคลื่อนตลาดทุนไทย

          เลขาธิการ ก.ล.ต. เผย 10 นโยบายสำคัญเดินหน้าขับเคลื่อนตลาดทุนไทย รับมือความเปลี่ยนแปลง พร้อมพัฒนาสู่ความยั่งยืน               นางสาวรื่น.. [อ่านต่อ]
07 มิถุนายน 2562

ก.ล.ต. ยกเว้นค่าธรรมเนียมขายหุ้นกู้ Green Bond เสนอตัวจัดประชุม IOSCO ในไทย ปี 65

  ก.ล.ต. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอขายตราสารหนี้ 3 ประเภท  Green Bond,    Social Bondและ Sustainability Bond ซึ่งผู้ออกตราสารจะต้องเอาเงินไปใช้ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือการพัฒนาสังคมในประเทศไทยเท่านั้นยังเห็นชอบแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันของตลาดทุน ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการศึกษาพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันของตลาดทุนด้วยพร้อมเสนอตัวเป็นเจ.. [อ่านต่อ]
05 มิถุนายน 2562

ก.ล.ต. หารือ 9 หน่วยงาน เพื่อป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต. บูรณาการความร่วมมือกับ 9 หน่วยงาน ในการป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงให้ประชาชนลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล  การบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิด รวมถึงส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างทั่วถึง ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงาน ก.ล.ต. .. [อ่านต่อ]
01 มิถุนายน 2562

ก.ล.ต. เตือนกรณี FX Trading Corporation

เนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับการสอบถามจากผู้ลงทุนจำนวนหลายรายซึ่งมีข้อสงสัยหรือถูกชักชวนให้ลงทุนกับ FX Trading Corporation โดยพบการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ในลักษณะที่อาจทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่า มีความเกี่ยวข้องหรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. โดยตรง หรือโดยอ้อมผ่านบริษัทที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล\ .. [อ่านต่อ]
31 พฤษภาคม 2562

ก.ล.ต. ผนึก กสม. ลงนาม MOU เพื่อขับเคลื่อนบริษัทจดทะเบียนสู่ความยั่งยืน

ก.ล.ต. และ อสม. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือเพื่อสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ให้เคารพสิทธิมนุษยชน ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับมาตรฐานตลาดทุนไทยเติบโตอย่างยั่งยืน       &nbs.. [อ่านต่อ]
29 พฤษภาคม 2562

ก.ล.ต. เตรียมยกระดับคุณภาพและจรรยาบรรณผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีทั้งระบบ

นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ก.ล.ต. ตระหนักว่า ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนมีบทบาทสำคัญต่อความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ซึ่งเมื่อเกิดกรณีที่พบว่า มีผู้ช่วยผู้สอบบัญชีฝ่าฝ.. [อ่านต่อ]