Peer-to-PeerLendingPlatform
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 2 รายการ
28 กันยายน 2561

P2P Lending กับการเข้ามา Disrupt สินเชื่อของแบงก์ และ Non-bank

ฝ่ายวิจัย บล.เอเซีย พลัส (ASP) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานกำกับดูแลได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์กำกับดูแลภาคธุรกิจอย่างมากมาย โดยเฉพาะภาคการเงิน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์นั้นๆ สะท้อนมาที่ราคาหุ้นเสมอ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่นักลงทุนต้องให้ความสำคัญกับการส่งสัญญาณของทางการถึงนโยบายที่อาจกำลังเปลี่ยนแปลง .. [อ่านต่อ]
26 กันยายน 2561

กรอบการกำกับดูแล Peer-to-Peer Lending Platform

นางฤชุกร สิริโยธิน รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการขยายการเข้าถึงบริการด้านสินเชื่อให้แก่ประชาชนรายย่อย ที่ประกอบธุรกิจโดยกา.. [อ่านต่อ]