กระทรวงการคลัง
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 109 รายการ
30 พฤศจิกายน 2562

“ชิมช้อปใช้” รับลมหนาว ลุ้นทองคำทุกสัปดาห์

คลังลงพื้นที่สัญจรภายใต้แคมเปญ “ชิมช้อปใช้ แอ่วเจียงใหม่ รับลมหนาว” รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนท่องเที่ยวภายในประเทศ พร้อมกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยผ่านกระเป๋า 2 เพื่อกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก ช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่   .. [อ่านต่อ]
29 พฤศจิกายน 2562

ชิมช้อปใช้ 3 เฟสยังฮิต กระเป๋า 2 ยอดใช้เพิ่มขึ้น 10 เท่า

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการ “ชิมช้อปใช้” ซึ่งเห็นผลความสำเร็จในการใช้จ่ายของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้จ่ายผ่านกระเป๋า g-Wallet ช่อง 2    .. [อ่านต่อ]
28 พฤศจิกายน 2562

มาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการ “บ้านดีมีดาวน์”

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการ “บ้านดีมีดาวน์” โดยให้การสนับสนุนเงินดาวน์ 50,000 บาท แก่ผู้ซื้อ.. [อ่านต่อ]
26 พฤศจิกายน 2562

คลังอัดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เน้นฐานราก

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจในปี 2562 มีการเจริญเติบโตและขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประชาชน เกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 26 พฤศ.. [อ่านต่อ]
20 พฤศจิกายน 2562

ครม. เห็นชอบร่างพ.ร.บ. ประกันชีวิต และ ร่าง พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยกลุ่มที่ 3

               นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และร่างพระราช.. [อ่านต่อ]
18 พฤศจิกายน 2562

“ชิมช้อปใช้ เฟส 3” รอบประชาชนทั่วไปครบจำนวนแล้ว รอบผู้สูงอายุยังลงทะเบียนได้

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า มาตรการ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3” ได้เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไปเมื่อวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2562 มีผู้ลงทะเบียนครบ 1.5 ล้านรายแล้ว และเมื่อวันที่ 17 .. [อ่านต่อ]
18 พฤศจิกายน 2562

คลังติดตามประเมินเศรษฐกิจใกล้ชิด พร้อมพิจารณามาตรการดูแลเศรษฐกิจที่เหมาะสม

นายลวรณ แสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันนี้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้แถลงข่าวเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 ปี 2562 ว่าขยายตัวที่ร้อยละ 2.4 ต่อปี ดี.. [อ่านต่อ]
13 พฤศจิกายน 2562

ชิมช้อปใช้เฟส 3 เริ่มลงทะเบียน 14 พ.ย. นี้

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” หรือ “ชิมช้อปใช้ เฟ.. [อ่านต่อ]
13 พฤศจิกายน 2562

คลังเปิดตัว 3 แพลตฟอร์มบนบล็อกเชน คืนภาษีนักท่องเที่ยวเริ่ม 28 พ.ย.นี้

4 หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับธนาคารกรุงไทย ในการดำเนินงานโครงการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน นำร่อง 3 โครงการ กรมสรรพากร –กรมศุลกากร จับมือพัฒนาระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่อ.. [อ่านต่อ]
08 พฤศจิกายน 2562

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สถานการณ์การแข็งค่าของเงินบาทในปัจจุบันมีสาเหตุหลักมาจาก ผู้ส่งออกของไทยสามารถส่งสินค้าและบริการออกไปขายในต่างประเทศมีมูลค่า.. [อ่านต่อ]