5GDisrubtion
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 2 รายการ
30 พฤศจิกายน 2561

สัมมนาพิเศษ “5G DISRUPTION ระลอก 2 IoT พลิกโฉมธุรกิจการเงิน” ในงานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 2

สัมมนาพิเศษ “5G DISRUPTION ระลอก 2 IoT พลิกโฉมธุรกิจการเงิน” ในงานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 2 วารสารการเงินธนาคาร ผู้จัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจาย.. [อ่านต่อ]
28 พฤศจิกายน 2561

5G Disruption ระลอก 2 IoTพลิกโฉมธุรกิจการเงิน

  โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ได้กลายเป็นตัวชี้วัดสำคัญของการพัฒนาประเทศ สามารถสะท้อนความเจริญก้าวหน้าและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ยิ่งมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมก็จะยิ่งเปิดโอกาสให้ประชากรเข้าถึงโอกาสในธุรกิจใหม่ๆ เกิดกลไกการแข่งขันที่เป็นประโยชน์ ส่วนในระดับประเทศก็สามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆในโลกได้ .. [อ่านต่อ]