KResearch
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 25 รายการ
16 ตุลาคม 2562

ราคาทองคำหนุนเงินบาทแข็งค่า จับตาเฟดส่งสัญญาณหยุดลดดอกเบี้ย

ประเด็นค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่องยังสร้างความกังวลต่อภาคธุรกิจทั้งที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกสินค้า และธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ เนื่องจากค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นมาแล้ว 7.4% นับตั้งแต่ต้นปี 2562 และเป็นการแข็งค่าเมื่อเทียบกับทั้งสกุลเงินหลักที่เป็นคู่ค้าและสกุลเงินในภูมิภาคที่เป็นคู่แข่ง .. [อ่านต่อ]
09 กันยายน 2562

ตลาดขนมไหว้พระจันทร์ปี’62 ปัจจัยด้านราคา หนุนมูลค่าโต 2.1%

เทศกาลไหว้พระจันทร์ ปีนี้ตรงกับวันที่ 13 กันยายน 2562 บรรยากาศของเทศกาลปีนี้ ยังคงเห็นผู้ประกอบการทั้งรายดั้งเดิมและรายใหม่ ส่งผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ออกมานำเสนอเพื่อสร้างความแปลกใหม่ ทั้งด้านไส้ขนมที่บางรายคิดค้นไส้ที่ยังไม่เคยมีการผลิตออกมาก่อนหน้านี้ รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามมีคุณค่า เพื่อจับตลาดกลุ่มที่ซื้อไปรับประทานหรือซื้อเป็นของฝาก .. [อ่านต่อ]
26 กุมภาพันธ์ 2562

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมิน สินเชื่อสุทธิในระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ม.ค. 62 ชะลอตัวจากปัจจัยฤดูกาลในการชำระคืนของสินเชื่อธุรกิจ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สรุปข้อมูลสินเชื่อ เงินฝาก และสภาพคล่อง ของธนาคารพาณิชย์ไทย 14 แห่ง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2562 จากเอกสารรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ .. [อ่านต่อ]
18 กุมภาพันธ์ 2562

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผย เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ปี 2561เติบโต 3.7% จากแรงฉุดต่างประเทศลดลง คาดปี 2562 ยังขยายตัว 4.0%

เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้ามาอยู่ที่ร้อยละ 3.7 จากผลของแรงฉุดภาคต่างประเทศที่ลดทอนลง ในขณะที่การใช้จ่ายในประเทศยังคงเป็นแรงหนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย โดยการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 4 ทำให้แรงฉุดภาคต่างประเทศต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการภาครัฐในเรื่องการลดหย่อนค่าธรรมเนียม Visa On Arrivals ที่เริ่มใช้ในเดือนพฤศจิกายน 2561 มีช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของสถานการ.. [อ่านต่อ]
15 กุมภาพันธ์ 2562

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผย โรงงานผลิตพืช...มิติใหม่แห่งภาคเกษตรไทย คาดอีก 3 ปีข้างหน้า ต้นทุนจะถูกลงกว่าร้อยละ 20

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า โรงงานผลิตพืช (Plant Factory) เป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจในฐานะเครื่องมือทางการเกษตรที่มีความแม่นยำสูง ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ในยุคเกษตร 4.0 เพื่อเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยคาดว่า ไทยมีเทคโนโลยีโรงงานผลิตพืชที่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นในช่วง 3 ปีนี้ (ปี 2562-2564) เนื่องจากต้นทุนยังสูงอยู่ที่ราว 3.0 ล้านบาท ผนวกกับความรู้ด้านเทคโนโล.. [อ่านต่อ]
14 กุมภาพันธ์ 2562

KResearch เผย Hyper-Personalization...กระแสเทคโนโลยีสำคัญปี 2562

หนึ่งแนวโน้มเทคโนโลยีสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในช่วงปี 2562 คือ Hyper-Personalization ซึ่งเป็นการนำข้อมูลส่วนบุคคลเชิง Big Data มาประยุกต์ใช้ในการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีความเฉพาะในแต่ละบุคคล ในมิติที่มากกว่าที่เคยทำได้ในอดีต Hyper-Personalization มีศักยภ.. [อ่านต่อ]
14 กุมภาพันธ์ 2562

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผย EPA ญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปที่มีผลบังคับใช้ 1 ก.พ. 62... ดันไทยส่งออกอีโคไฮบริดและชิ้นส่วนรถยนต์ในอนาคตเพิ่มขึ้น

ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 รถยนต์และชิ้นส่วนจากญี่ปุ่นที่ส่งออกไปสหภาพยุโรปจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีที่ทยอยลดลงจากข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน (EPA) ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าจะส่งผลให้สหภาพยุโรปมีแนวโน้มจะนำเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนจากญี่ปุ่นมากขึ้นตามลำดับ และทำให้ความจำเป็นในการเข้าไปลงทุนผลิตรถยนต์ในสหภาพยุโรปของค่ายรถสัญชาติญี่ปุ่น โดยเฉพาะเมื่อเกิดกรณี Brexit ลดลงตามไปด้วย ตรงกันข้ามกลับมีการเพิ่มการลงทุนมากขึ้นในญี่ปุ่น และประเท.. [อ่านต่อ]
12 กุมภาพันธ์ 2562

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผย ไทยลดบทบาทในห่วงโซ่อุปทานโลก… ปัจจัยฉุดรั้งส่งออกไทยในอนาคต

การส่งออกของไทยในปี 2018 ขยายตัว 6.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งถูกผลักดันด้วยปัจจัยด้านราคาของสินค้าโภคภัณฑ์เป็นหลัก อย่างไรก็ดี หากเปรียบเทียบไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน การส่งออกของไทยขยายตัวต่ำกว่าหลายประเทศอย่างมีนัยสำคัญ        .. [อ่านต่อ]
11 กุมภาพันธ์ 2562

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมิน KR-ECI ม.ค. 62 ปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 5 เดือน หลังผลทางด้านรายได้ของปัจจัยเชิงฤดูกาลและปัจจัยชั่วคราวสิ้นสุดลง

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และพื้นที่ต่างจังหวัด ปรับตัวลดลงจากระดับ 46.0 ในเดือนธ.ค. 2561 มาอยู่ที่ระดับ 45.5 ในเดือนม.ค. 2562 ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากครัวเรือนไทยบางส่วนมีรายได้ลดลงโดยเปรียบเ.. [อ่านต่อ]
01 กุมภาพันธ์ 2562

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผย นักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยปี 2562 ยังเติบโตต่อเนื่อง แต่ยังต้องติดตามพัฒนาการเศรษฐกิจจีนและการแข่งขันที่เข้มข้น

ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยปี 2562 มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา จากการเร่งทำตลาดของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียม Visa on Arrivals ที่ทำให้สถานการณ์นักท่องเที่ยวจีนเริ่มกลับมาดีขึ้น       &n.. [อ่านต่อ]