PlatformOnline
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 1 รายการ
19 ธันวาคม 2561

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จับมือ ซิก เน็ทเวิร์ค สนับสนุนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินสำหรับนักสร้างสรรค์และกลุ่มอาชีพอิสระ

                               นายฐากร ปิยะพันธ์  ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงานดิจิตอล แบงค์กิ้งและนวัตกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา .. [อ่านต่อ]