พายุปาบึก
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 31 รายการ
21 มกราคม 2562

คปภ. เพิ่มมาตรการด้านประกันภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก

คปภ. เพิ่มมาตรการด้านประกันภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ออกคำสั่งนายทะเบียนกำหนดหลักเกณฑ์จ่ายค่าสินไหมเบื้องต้นเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายจากพายุปาบึกได้รับการชดใช้ค่าสินไหมที่รวดเร็วขึ้น .. [อ่านต่อ]
18 มกราคม 2562

SME D Bank รวมพลังส่งธารน้ำใจผู้ประสบภัยจากพายุ “ปาบึก”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นายมงคล  ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ และ นายยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที ผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์ NEWS1 ผนึกกำลังร่วมส่งมอบธารน้ำใจจากผู้บริหาร พนักงานธนาคาร ลูกค้าผู้ประกอบการ หน่วยงานพันธมิ.. [อ่านต่อ]
16 มกราคม 2562

บ้านปูฯ เร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยจากพายุปาบึกเบื้องต้น มูลค่า 500,000 บาท

  บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) นำโดย นางอุดมลักษณ์ โอฬาร (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ และนายจิรเมธ อัชชะ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสายอาวุโส-บริหารและพัฒนาองค์กร มอบฟูกนอนจำนวน 500 ห.. [อ่านต่อ]
15 มกราคม 2562

เอไอเอ ประเทศไทยยืนหยัดเคียงข้างชาวใต้ ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก

รายงานจาก เอไอเอ ประเทศไทย เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึก ส่งผลให้หลายจังหวัดทางภาคใต้ได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพ พลานามัย ความปลอดภัยและความเดือดร้อนทางการเงินต่อประชาชนในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว เอไอเอ ประเทศไทย ห่วงใยในความเดือดร้อนของพี่น้องชาวใต้ นอกจากเอไอเอจะส่งถุงยังชีพกว่า 1,000 ถุงให้กับพี่น้องชาวใต้ที่ประสบภัยแล้วเอไอเอยังได้ออกมาตรการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ผู้เ.. [อ่านต่อ]
15 มกราคม 2562

SCBLIFE ออกมาตรการผ่อนผันกรมธรรม์ ช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยพายุปาบึก

  ไทยพาณิชย์ประกันชีวิตออกมาตรการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนปาบึกหวังช่วยเยียวยาและบรรเทาสถานการณ์ให้สามารถฟื้นตัวกลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วภายใต้นโยบายยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง .. [อ่านต่อ]
14 มกราคม 2562

BKI เร่งจ่ายสินไหมฯ ลูกค้าประสบภัยพายุปาบึก

นายสุชาติ จิรายุวัฒน์ ผู้อำนวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยให้แก่ลูกค้าซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยพายุปาบึก โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ เหมือนพรรณราย ผู้จัดการสาขานครศรีธรรมราช ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริษัทกรุงเทพประกันภัย สาขานครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช .. [อ่านต่อ]
11 มกราคม 2562

ไทยประกันชีวิต พร้อมช่วยเหลือลูกค้าประสบภัยปาบึก ยกเว้นค่าธรรมเนียม-ยืดระยะผ่อนผันชำระเบี้ยอีก 60 วัน

ไทยประกันชีวิตรุดออกมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกัน ผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกยืดเวลาผ่อนผันชำระเบี้ยฯอีก 60 วัน พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตรผู้เอาประกันหรือกรมธรรม์ใหม่ กรณีสูญหายหรือชำรุด                .. [อ่านต่อ]
11 มกราคม 2562

SME D Bank สำรวจและให้กำลังใจลูกค้าประสบภัยพายุ "ปาบึก" พบเสียหายกว่า 169 ล้านบาท

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ และทีมงาน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  (ธพว.) หรือ SME D Bank  ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสำรวจและให้กำลังใจลูกค้าธนาคารประสบภัยพายุ "ปาบึก"  พบว่า ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 162 ราย มูลค่าความเสียหาย 169.91 ล้านบาท กระจายในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคใต้ โดยธนาคารวาง 2 มาตรการเร่งด่วนช่วยเยียวยาฟื้นฟูธุรกิจ ได้แก่  .. [อ่านต่อ]
11 มกราคม 2562

ครม. เห็นชอบการให้หักลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้านซ่อมรถที่เสียหายจากพายุโซนร้อน “ปาบึก”

ครม.เห็นชอบการให้หักลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้านซ่อมรถที่เสียหายจากพายุโซนร้อน“ปาบึก”                 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อน “ปาบึก”.. [อ่านต่อ]