วารสารการเงินธนาคาร
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 170 รายการ
11 กรกฎาคม 2562

Cover Story : แบงก์เจาะคนรุ่นใหม่ เศรษฐี Gen Y รวยอันดับ 4 ในเอเชีย

แบงก์เจาะคนรุ่นใหม่ เศรษฐี Gen Y รวยอันดับ 4 ในเอเชีย   ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่วางกลยุทธ์เจาะกลุ่มลูกค้าบุคคลอายุ 30 – 40 หรือ Gen Y ที่มีสินทรัพย์สูงกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป  หลังพบแนวโน้มกลุ่มนี้มีอ.. [อ่านต่อ]
11 กรกฎาคม 2562

Exclusive Interview : รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  .. [อ่านต่อ]
11 กรกฎาคม 2562

Exclusive Interview : ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ กรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ กรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) .. [อ่านต่อ]
11 กรกฎาคม 2562

Family Business : กวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ เค.อี. กรุ๊ป

กวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ เค.อี. กรุ๊ป .. [อ่านต่อ]
10 กรกฎาคม 2562

การเงินธนาคารยกย่อง 31 องค์กร มอบรางวัลเกียรติยศ MONEY & BANKING AWARDS 2019

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับรางวัลนักการเงินแห่งปี 2561 ธนาคารกรุงเทพ ครองธนาคารแห่งปี 2562 ธนาคารออมสิน คว้าธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2562 ด้านบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย-บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  -บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส ขณะที่ บล.ภัทร นั่งบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 พร้อมด้วย 9 กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 และ 15 สถาบันการเงิน ครองรางวัล บูธสวย.. [อ่านต่อ]
12 มิถุนายน 2562

Cover Story : Best Retail Bank of the year 2019

ธนาคารออมสินครองแชมป์ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2562 Best Retail Bank of the Year 2019 พร้อมนั่งแท่นธนาคารยอดเยี่ยมด้านเงินฝากและสินเชื่อเอสเอ็มอี ธอส.ครองธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบ้าน ธนาคารไทยพาณิชย์คว้าธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคลและบัตรเครดิต บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตชิงบริษัทยอดเยี่ยมด้านประกันชีวิต จากผลโหวตของประชาชนผู้เข้าชมงานมหกรรมการเงิน Money Expo 7 แห่งทั่วประเทศ  .. [อ่านต่อ]
12 มิถุนายน 2562

Special Interview : พงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม  .. [อ่านต่อ]
12 มิถุนายน 2562

Exclusive Interview : วิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

วิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) .. [อ่านต่อ]
12 มิถุนายน 2562

People : สุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

สุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย   .. [อ่านต่อ]
10 มิถุนายน 2562

ธนาคารออมสินคว้าแชมป์ Best Retail Bank of the Year 2019

ธนาคารออมสินครองแชมป์ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2562 Best Retail Bank of the Year 2019 พร้อมนั่งแท่นธนาคารยอดเยี่ยมด้านเงินฝากและสินเชื่อเอสเอ็มอี ธอส.ครองธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบ้าน ธนาคารไทยพาณิชย์คว้าธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคลและบัตรเครดิต บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตชิงบริษัทยอดเยี่ยมด้านประกันชีวิต จากผลโหวตของประชาชนผู้เข้าชมงานมหกรรมการเงิน Money Expo 7 แห่งทั่วประเทศ  .. [อ่านต่อ]